Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

projekt KIPSI

                                                EEA grants@4x   zadnja projekt KIPSIKombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

project BlendVETBlended learning in vocational education and training
               

logo   Navidezna resničnost pri pouku (2)

logo KIPSI   krogciNAMEN PROJEKTA je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric

SODELUJOČI PARTNERJI V PROJEKTU
V projektu sodeluje 11 partnerjev iz treh držav: Slovenija, Norveška, Islandija.
  

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2024
Več o dogodkih in projektnih aktivnostih si lahko ogledate na naslovu Dogodki in projektne aktivnosti.

VEČ O PROJEKTU: https://blendvet.si/

Projekt KIPSI (BlendVET) sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.607.844 EUR. Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric.
“Sodelujemo skupaj za zelenokonkurenčno in vključujočo Evropo.”


Podatki za kontakte

Tomaž Pintarič                                        Jernej Kastelic                                         Marjana Šporar

Tel. 00386 7 393 22 45                           Tel. 00386 7 393 22 15                            Tel. 00386 7 393 22 09

#EM#546e6f627e2b566e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#                       #EM#4a64706d616f284c697a7e6e60646d4f63723f7d793b657e#EM#                        #EM#4d607069656b67295b7965796d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM#

 

BLENDED LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING – BlendVET

The objective of the project BlendVET is to improve teaching and learning practices in blended learning and the exchange of knowledge and good practice with institutions from donor countries.
 
PROJECT PARTNERS
Eleven partners from three countries participate in the projekct: Slovenia, Norway and Iceland. 


THE PROJECT LASTS from 1. 11. 2021 to 30. 4. 2024
You can see more about events and project activities at the address  Events and project activities.

MORE ABOUT THE PROJECThttps://blendvet.si/en/home/


The BlendVET project benefits from a € 1.607.844 grant from Iceland, Lichtenstein and Norway through EEA Grants. The aim of the project is to improve teaching and learning practices in blended learning and the exchange of knowledge and good practice with institutions from donor countries.
“We work together for a greencompetitive and inclusive Europe.”