Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Gradiva


                                                    logo Norway grants   črn                                              
Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE)«, projekt s polnim nazivom Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org

More about the project Academy of combined learning


          29. september 2023
INTERAKTIVNA GRADIVA 

Konec avgusta 2023, je na Šolskem centru Novo mesto potekalo izobraževanje in usposabljanje multiplikatorjev za širjenje in uporabo interaktivnih učnih gradiv v kombiniranem učnem modelu za program strojništva.  

Na dogodku smo dobili veliko idej in predlogov kako gradiva še izboljšati. 
Konec oktobra oz. v začetku novembra 2023 bodo gradiva v obliki pedagoških delavnic predstavljena še na najmanj šestih šolskih centrih. 

Pripravljena so naslednja interaktivna gradiva:
Vabljeni k ogledu interaktivnih gradiv.  
 
INTERACTIVE MATERIALS

At the end of August 2023, education and training of multipliers for the dissemination and use of interactive learning materials in the combined learning model for the mechanical engineering program took place at the School Centre Novo mesto.

At the event we got a lot of ideas and suggestions on how to improve the materials.
End of October or in early November 2023, the materials will be presented in the form of pedagogical workshops at at least six more school centers.

The following interactive materials have been prepared:
You are invited to view the interactive materials.