Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

projekt AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

                                                   logo Norway grants   črn


AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje


fotografija za letak


Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE« sofinancira Norveška, s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org. Nosilec projekta je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj


CILJ PROJEKTA
Glavni cilj projekta je vzpostavitev digitalnega učnega okolja na podlagi institucionalnega povezovanja na več ravneh strokovnega izobraževanja ter gospodarstva, vključno z mednarodnim povezovanjem, z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.
Temelj okolja predstavlja kombiniran učni model, ki za svojo izvedbo učinkovito izkorišča digitalno učno platformo ter digitalna orodja. Projekt je namenjen krepitvi človeških virov.

PARTNERJI PROJEKTA
V projektu sodeluje šest partnerjev iz dveh držav: Slovenije in Norveške.

TRAJANJE PROJEKTA: od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024
Več o dogodkih in projektnih aktivnostih si lahko ogledate na naslovu Dogodki in projektne aktivnosti 

VEČ O PROJEKTUhttps://www.academycole.si/.


Projekt Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 823.296 evrov. Namen projekta je razvoj inovativnega hibridnega modela za izobraževanje v strokovnih programih na področju strojništva.
“Sodelujemo skupaj za zelenokonkurenčno in vključujočo Evropo.”


Podatki za kontakte

Tomaž Slapšak                                                  Marjana Šporar

Tel. 00386 7 393 21 94                                                       Tel. 00386 7 393 22 09

#EM#546e6f627e2b556b6979796a674d7d6c3d7f7f3d677c#EM#                                                  #EM#4d607069656b67295b7965796d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM#

 THE ACADEMY OF COMBINED LEARNING

Combined learning model for secondary vocational education in mechanical engineering and development of competences of students and teachers for digital education.

The Academy of Combined Learning-AcademyCOLE is co-financed by Norway, with the resources of the Norwegian Financial www.norwaygrants.si and www.norwaygrants.org

OBJECTIVE
The main objective of the project is to create a digital learning environment based on institutional integration at several levels of professional education and the economy, including international integration, with a view to digitising teaching, developing new teaching and learning practices and promoting skills and competences in education.
The cornerstone of the environment is a combined learning model that effectively exploits the digital learning platform and digital tools for its implementation.
The project is intended to strengthen human resources.

PROJECT PARTNERS
Six partners from two countries participate in the project: Slovenia and Norway. 

THE PROJECT LASTS from 1. 6. 2022 to 30. 4. 2024
You can see more about events and project activities at the address  Events and project activities.

MORE ABOUT THE PROJECThttps://www.academycole.si/en/.

The Combined Learning Model for Secondary Vocational Education in Mechanical Engineering and the Development of Competences of Students and Teachers for Digital Education is co-financed by Norway with funding from the Norwegian Financial Mechanism of EUR 823.296. The aim of the project is to develop an innovative hybrid model for education in professional programs in the field of mechanical engineering.
“We work together for a greencompetitive and inclusive Europe.”