Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dogodki in projektne aktivnosti

projekt CoBle: Individualizirano učenje v sodelovalnem in mešanem učnem okolju

project CoBle:  Individualized Learning in Collaborative and Blended Learning Environments
 
     Erasmus+ 

                    21. december 2023
OB ZAKLJUČKU PROJEKTA COBLE 

Spoštovani,
konec decembra 2023 zaključujemo izvajanje aktivnosti na projektu COBLE:  Individualizirano učenje v sodelovalnem in mešanem učnem okolju. 
Projekt je potekal od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. 

Vsem udeleženim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Znanje je kot zlato: je naša najboljša naložba, ki oplemeniti naše življenje. Zato prijazno povabilo, da se nam pridružite tudi v bodoče. 


AT THE END OF THE COBLE PROJECT

Dear,
at the end of December 2023, we are finishing the implementation of activities on the COBLE project: Individualized Learning in Collaborative and Blended Learning Environments
The project took place from 1st January 2022 to 31st December 2023.
We sincerely thank all participants for your cooperation.
Knowledge is like gold: it is our best investment that enriches our lives. Therefore, a friendly invitation to join us in the future as well.    23. november 2023
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

                        19   photo 2023 11 22 16 05 09    20   Radio Krka    foto    20   Radio Krka    foto dvorana

Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

THANKS FOR VISITING THE EVENT INFORMATION DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO

Dear,
thank you for visiting the Open Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.

    22. november 2023
DOGAJANJE NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Spoštovani, 

vabimo vas, da si ogledate dogajanje na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023

O nas poročali tudi na Radiu Krka ter televiziji Vaš kanal.

Obiskovalci so bili navdušeni nad prikazanim dogajanjem. 


EVENTS AT THE OPEN DOOR DAY EVENT OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Dear,
we invite you to see what was happening at the Open Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We were also reported on Radio Krka and TV Vaš kanal.

The visitors were impressed by the events shown.


    7. november 2023
VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT  ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 

Na Šolskem centru Novo mesto bomo 22. novembra 2023 od 11. do 18. ure organizirali dogodek Dan odprtih vrat. 

Na dogodku bomo predstavili projekt Coble: Induvidualizirano učenje v okoljih sodelovanja in mešanega učenja. Predstavljeni bodo tudi vsi poklici, za katere izobražujemo na Šolskem centru Novo mesto.

Še več o dogodku si lahko preberete v vabilu.
Prijazno vabljeni.

INVITATION TO THE OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

On 22th November 2023, from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., we will organize an Open House event at the School Centre Novo mesto .

At the event, we will present the Coble project: Individualized Learning in Collaborative and Blended Learning Environments. All professions for which we train at the School Centre Novo mesto  will also be presented.

More about the event you can read in the invitation.
You are welcome.

    5. oktober 2023
IZVEDENO DELOVNO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA COBLE 

                        Kranjska gora workshop 1 (003)     Kranjska gora skupna 1      Kranjska Gora workshop 2

Spoštovani, 
2. in 3. oktobra 2023 je v Kranjski Gori potekalo delovno srečanje projektnih partnerjev projekta Coble. 

Projektni partnerji smo:  
• HAMK, Univerza Häme (Hameen ammattikorkeakoulu), Hämeenlinna, Finska (vodilni partner),  www.hamk.fi
• Izobraževalni konzorcij RASEKO (Raison seudun koulutuskuntayhtymä), Turku, Finska,  www.raseko.fi
• Center za usposabljanje zaposlenih (Istituto formazione operatori aziendali), Reggio Emilia, Italija,  www.ifoa.it
• Poklicna šola ITECH (Berufliche Schule ITECH), Hamburg, Nemčija,  www.itech-bs14.de
• Šolski center Novo mesto, Slovenija,  www.sc-nm.si
• Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana, Slovenija, www.cpi.si

Na delovnem srečanju je sodelovalo 13 predstavnikov partnerjev projekta. 
Spregovorili smo o izvedenih delih na projektu, ogledali smo si izdelane video posnetke Teacher cases, ki so nastali v okviru projekta. Srečanje je omogočilo razprave in analize za spoznavanje različnih navdihujočih praks in prepoznavanje zaznanih težav v procesu izvajanja projektnih aktivnosti. Dogovorili smo se tudi o sodelovanju projektnih partnerjev pri nacionalnih multiplikativnih dogodkih. 
Pogovorili smo se in določili, da bo mednarodni mulitiplikativni dogodek potekal konec novembra ter se sporazumeli o prispevkih vsakega od partnerjev na dogodku. 
Zastavili smo nadaljevanje izvajanja projektnih aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev. 

Delovno srečanje je bilo oblikovano tudi kot strokovno izobraževanje, izmenjali smo primere dobrih praks ter oblikovali koncepte za nadaljnje delo.  

WORKING MEETING OF PROJECT PARTNERS OF THE COBLE PROJECT 

Dear,
on 2nd and 3rd October 2023, a working meeting of project partners of the Coble project was held in Kranjska Gora.

We are project partners:
- HAMK – Häme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Finland, www.hamk.fi
- RASEKO, Raisio Regional Education and Training Consortium, Finland, www.raseko.fi
- IFOA, Istituto Formazione Operatori Aziendali Via G. Giglioli Valle, Italy, www.ifoa.it
- Berufliche Schule ITECH, Hamburg, Germany, www.itech-bs14.de
- CPI – Institute of the Republic of Slovenia, for Vocational Education and Training, Slovenia, www.cpi.si
- Šolski Center Novo Mesto, Novo Mesto, Slovenia, www.sc-nm.si

13 representatives of the project partners participated in the workshop.
We talked about the work carried out on the project, we watched the Teacher cases videos produced as part of the project. The meeting enabled discussions and analyzes to learn about various inspiring practices and identify perceived problems in the process of implementing project activities. We also agreed on the participation of project partners in national multiplicative events.
We discussed and determined that the international multiplicative event will take place at the end of November and agreed on the contributions of each of the partners at the event.
We decided to continue implementation project activities to achieve the set goals.

The working meeting was also designed as a professional education, we exchanged examples of good practices and created concepts for further work.

    25. september 2023
DELOVNO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV

Spoštovani,

z veseljem vam sporočamo, da bo 4. srečanje projektnih partnerjev projekta Coble potekalo v Kranjski Gori v prvih dneh oktobra: od 2. do 3. oktobra 2023.

Prilagamo program
Več o dogajanju na dogodku bomo sporočili kmalu. 

WORKING MEETING OF PROJECT PARTNERS

Dear,

we are pleased to inform you that the 4th meeting of project partners of the Coble project will take place in Kranjska Gora in the first days of October: from 2nd to 3rd October 2023.

We are attaching the program.
We will announce more about the events at the event soon.

1. september 2023

Časopis POVEZANI S ŠOLSKIM CENTROM NOVO MESTO 

                                  6   Povezani s Šolskim centrom Novo mesto

Povezani s Šolskim centrom Novo mesto je brezplačni časopis za pomoč pri zaposlitvi mladih ter obveščanje občank in občanov o programih in aktivnostih, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto.

Vabljeni k ogledu prispevka o projektu Coble: individualizirano učenje v sodelovalnem in mešanem učnem okolju.

Veliko zanimivega branja vas čaka.  Newspaper CONNECTED WITH SCHOOL CENTER NOVO MESTO

Connected with the School Center Novo mesto is a free newspaper to help young people find employment and inform about the programs and activities carried out at the School Center Novo mesto.
 
You are invited to view the article about the Coble project: Individualized learning in collaborative and blended learning environments.

A lot of interesting reading awaits you.