Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predstavitev projekta


                                                       logo Norway grants   črnAKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanjeUčitelji se soočajo z izzivom zagotavljanja kakovostnega poučevanja v tradicionalnih oblikah in na daljavo. Od njih pričakujemo, da bodo svoje metode dela in didaktične pristope prilagodili tako, da bodo dijake pripravili na izzive 21. stoletja. Za to potrebujejo ustrezno vsebinsko, didaktično in digitalno podporo, sodoben učni model in digitalna orodja ter platforme.

Z razvojem interaktivnih učnih vsebin ter vzpostavitvijo digitalnega učnega okolja, projekt naslavlja potrebo razvoja novih praks poučevanja in učenja za delo, nadaljnje izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE« sofinancira Norveška, s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org. Nosilec projekta je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Več o projektu: https://www.academycole.si/.

CILJ PROJEKTA
Glavni cilj projekta je vzpostavitev digitalnega učnega okolja na podlagi institucionalnega povezovanja na več ravneh strokovnega izobraževanja ter gospodarstva, vključno z mednarodnim povezovanjem, z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.
Temelj okolja predstavlja kombiniran učni model, ki za svojo izvedbo učinkovito izkorišča digitalno učno platformo ter digitalna orodja. Projekt je namenjen krepitvi človeških virov.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA 
• Razvit kombiniran učni model za digitalno poučevanje in nadgrajena digitalna platforma za podporo izvedbe ter rabo digitalnih orodij.
• Razvita interaktivna učna gradiva (priročnik za učitelje, učbeniki za dijake).
• Vzpostavljena mreža institucionalnih partnerjev.
• Usposobljeni učitelji in multiplikatorji.
• Izvedena pilotna implementacija in aktivnosti vzajemnega učenja, v 6 šolskih centrih v Sloveniji.
• Razvitih 7 intelektualnih učinkov (5 učnih gradiv za dijake in 2 priročnika za učitelje).
• Modularna zasnova platforme, ki bo omogočala ponovno uporabo vsebin tako v okviru srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) strojništvo, kot tudi na drugih strokovnih področjih in programih izobraževanja.
• Zmožnost nadgradnje digitalne platforme z novimi funkcionalnimi pristopi.
• Izvedenih 9 aktivnosti vzajemnega učenja (6 usposabljanj in 3 aktivnosti vzajemnega učenja).
• Izvedena promocija projekta preko okroglih miz, konferenc, digitalnih medijev, posebne spletne strani. Objav informacij v različnih medijih. Informiranje o financerjih projekta.
• Izmenjava dobrih praks, tudi s prenosom znanj iz norveškega izobraževalnega sistema v slovenski prostor (rezultat študijskega obiska na Norveškem).
• Izvedena analiza gradiva z vidika učinkovitosti metod.

PARTNERJI

TRAJANJE PROJEKTAod 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024


Projekt Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 823.296 evrov. Namen projekta je razvoj inovativnega hibridnega modela za izobraževanje v strokovnih programih na področju strojništva.
“Sodelujemo skupaj za zelenokonkurenčno in vključujočo Evropo.”