• Programi MIC

Izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb

Šolski center Novo mesto je vpisan v Register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike Zavoda za zaposlovanja.

Šolski center Novo mesto je vpisan v Register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike Zavoda za zaposlovanja za naslednje programe:
 • 521/10, Oblikovalec kovin,
 • 521/6, Operater CNC naprav,
 • 522/1, Usposabljanje za  pomožna dela na področju elektroinštalacij,
 • 213/1, Oblikovalec spletnih strani,
 • 222/7, Nemški  jezik, osvežitveni tečaj,
 • 222/8, Tečaj Nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini - začetni tečaj,
 • 223/1, Slovenski jezik za tujce, stopnje I. do III.,
 • 340/1, Podjetniška  delavnica (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt),
 • 340/3, Uspešna prijava in izvedba projekta,
 • 341/6, Usposabljanje za skladiščnike,
 • 481/1, Pomočnik izdelovalca oblačil,
 • 542/2, Izdelovalec spletnih strani,
 • 482/14, Digitalna pismenost (osnove),
 • 482/15, Digitalna pismenost (napredno),
 • 543/3, Pomočnik v lesno obdelovalni industriji.

Šolski center Novo mesto ima trenutno sklenjene pogodbe za izvedbo naslednjih programov:
 • Uspešna prijava in izvedba projekta,
 • Usposabljanje za skladiščnike,
 • Pomočnik izdelovalca oblačil ,
 • Pomočnik v lesno obdelovalni industriji,
 • Izdelovalec spletnih strani.

Trenutno izvajamo program:
 • Pomočnik izdelovalca oblačil. V program je vključenih 14 udeleženk.

Šolski center Novo mesto se je vpisal v register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja za Območno enoto Novo mesto tudi za posebne programe usposabljanja, kjer imajo brezposelni naprej usposabljanje v Medpodjetniškem izobraževalnem centru, nato pa jim Medpodjetniški izobraževalni center zagotovi še trimesečno usposabljanje z delom pri delodajalcu. 

V Register zunanjih izvajalcev programov smo vpisani za naslednje programe, ki se izvajajo kot MIC programi:
 • 521/21, Oblikovalec kovin  v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC),
 • 521/22, Začetni tečaj varjenja  v zaščitnih plinih po MIG/MAG postopku v medpodjetniškem izobraževalnem  centru (MIC),
 • 521/24, Operater CNC naprav v Medpodjetniškem izobraževalnem  centru (MIC),
 • 543/4,  Pomočnik v lesno  obdelovalni industriji v Medpodjetniškem izobraževalnem  centru (MIC).

Trenutno izvajamo program:
 • 543/4, Pomočnik v lesno  obdelovalni industriji v Medpodjetniškem izobraževalnem  centru (MIC). V program je vključenih 6 udeležencev.

Pogoj delodajalcem za sprejem udeležencev programa:
 • Delodajalec (podjetje), pri katerem je oseba vključena v praktično usposabljanje, mora zagotoviti mentorja

Mentor je lahko oseba z:
 • strokovno izobrazbo, ki ustreza glede na vsebino aktivnosti programa, ki ga izvaja,
 • najmanj dvema letoma izkušenj kot mentor (zaposlenim, šolajočim, brezposelnim…) na področju enakih ali primerljivih vsebin, kar predlagatelj opiše in navede, ter priloži dokazila oz. potrjene reference za svoje trditve.

Mentorja na strani delodajalca, imenuje izvajalec in za to predloži ustrezno dokumentacijo o imenovanju in sicer pravočasno pred pričetkom izvedbe praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Zavod bo na podlagi predložene dokumentacije izdal ustrezno soglasje k imenovanju mentorja. Posamezen mentor je lahko istočasno mentor največ petim udeležencem programa.


Vse dodatne informacije o projektu lahko pridobite na Zavodu za zaposlovanje ali v MIC Šolski center Novo mesto
Tomaž Pintarič, #EM#746e6f627e2b766e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#, 07 393 22 45 ali 041 652 478
Zlatko Zepan, #EM#7a6d63776f6a287d6d796b654c7e6d227e7c3f607d#EM# 07 393 22 46 ali 031 322 009Evropski socialni sklad
Izvajanje nekaterih programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Viri financiranja so opredeljeni v pogodbi o izvedbi programa, ki je sklenjena s posameznim izbranim izvajalcem.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si. 

logo