Tečaj slovenščine za tujce

Na Šolskem centru Novo mesto vsako šolsko leto organiziramo tečaj slovenskega jezika za dijake, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenskega jezika potrebujejo in si želijo pomoči.
Tečaj je organiziran za dijake za prvi dve leti njihovega izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Več informacij glede tečaja lahko dobite pri svetovalni delavki Mirjam Žnidarčič, na tel. št. 07/39 32 165 ali na elektronskem naslovu: mirjam.znidarcic(at)guest.arnes.si