Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
 • Projekti

Prenova in dopolnitev programov višjih strokovnih šol


logoEU

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

»Prenova in dopolnitev programov višjih strokovnih šol«

Šolski center Novo mesto je koordiniral skupni projekt konzorcija šolskih centrov; Šolski center Novo mesto, Šolski center Velenje, Šolski center Ptuj in Šolski center Celje. Poleg konzorcija šolskih centrov so v projektu sodelovali še naslednji partnerji:
 • Center RS za poklicno izobraževanje
 • Gospodarska zbornica Slovenije 
 • Obrtna zbornica Slovenije 
 • Zavod IRC 
 • DOBA Maribor, Višja strokovna šola 
 • Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled 

Projekt je sofinanciran v okviru aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov s pogodbo št. 3311-04-315001, projekt št. ESS_VIS-04-16.

Projekt je bil razdeljen na tri glavne aktivnosti in sicer:

Aktivnost 1: IZDELAVA IZHODIŠČ ZA PRENOVO IN PRIPRAVO VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Koordinator: Darko Mali 

Delovna skupina:
 • Darko Mali 
 • Dr. Zdenko Medveš 
 • Milan Meža 
 • Albin Vrabič 
 • Janez Šolar 
 • Jasna Baloh Dominko 
 • Drago Simončič 
 • Robert Harb 
 • Alojz Razpet 
 • Janja Meglič 
 • Mišo Palandačič 
 • Anamarija Kejžar 

Uredila: Darko Mali in dr. Zdenko Medveš


Aktivnost 2: IZDELAVA ENOTNIH MERIL ZA ECTS KREDITNO VREDNOTENJE VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Koordinator: Alojz Razpet 

Delovna skupina:
 • Alojz Razpet 
 • Dr. Aleš Lesnika 
 • Dr. Ivan Gubenšek 
 • Jasna Baloh Dominko 
 • Janez Šolar 
 • Natalija Bela  

Uredil: Alojz Razpet


Aktivnost 3: PRILAGAJANJE VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA IZREDNE ŠTUDENTE 

Koordinator: Mišo Palandačič  

Delovna skupina:
 • Mišo Palandačič
 • Anamarija Kejžar 
 • Sonja Klemenčič 
 • Štefan David 
 • Drago Simončič 
 • Marjan Velej
Delovna skupina je pripravila dokumenta: 
Uredila: Mišo Palandačič in Sonja Klemenčič 


Vsi pripravljeni dokumenti so bili predstavljeni vsem partnerjem v projektu ter na dveh posvetih vsem višjim šolam v Sloveniji. Opravljene so bile tudi mednarodne primerjave in študije. Glede na predstavitve, pripombe in poizkuse, kako dokumente uporabiti pri prenovi in dopolnitvah programov višjih strokovnih šol, smo dokumente uskladili in pripravili za oddajo naročniku, to je Ministrstvu za šolstvo in šport. 

Za predlog sprememb izhodišč za pripravo višješolskih študijskih programov smo prejeli dve recenziji. 

Strokovni svet RS je na svoji redni seji 25. novembra 2005 obravnaval nastale dokumente in podal strokovno mnenje o njih in jih potrdil.

1. Predlog spremembe izhodišč za pripravo višješolskih študijskih programov – aktivnost 1.
2. Predlog meril za kreditno vrednotenje višješolskih študijskih programov po ECTS – aktivnost 2.
3. Predlog izhodišč za prilagajanje izobraževanja za izredne študente v višjem strokovnem izobraževanju – aktivnost 3.
4. Predlog izhodišč za ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje predhodno pridobljenega znanja in spretnosti v višjem strokovnem izobraževanju – aktivnost 3.

Projekt je bil uspešno zaključen.

Koordinator projekta: Tomaž Pintarič

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.