POKIT


POKIT je dveletna razvojna naloga kjer je osnovni cilj razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov poklicnih in strokovnih šol, da bi razvili digitalne kompetence dijakov v luči okvirja digitalnih kompetenc za državljane.

Aktivnosti v razvojni nalogi so usmerjene v razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev na srednjih poklicnih in strokovnih šolah, spodbujanje smiselne rabe digitalne tehnologije v okviru splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov, oblikovanje mreže medsebojne podpore za širjenje dobre prakse smiselne rabe digitalne tehnologije ter nudenje strokovne podpore učiteljem za razvijanje digitalnih kompetenc.