• Projekti

Dodatna strokovna pomoč za dijake

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Na Šolskem centru Novo mesto v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006) ter Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000 in 58/2011-ZUUOP-1) organiziramo in izvajamo dodatno strokovno pomoč za dijake, ki so na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo. 

Otroci s posebnimi potrebami so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni, otroci s primanjkljaji  na posameznih področjih učenja ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo večinoma učitelji in strokovni delavci ustrezne strokovnosti.

Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev. Več informacija lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Več informacij v zvezi z dijaki s posebnimi potrebami  na Šolskem centru Novo mesto lahko dobite pri koordinatorici dela za otroke s posebnimi potrebami Mirjam Žnidarčič, in sicer na tel. št. 07/39 32 165 ali na elektronskem naslovu: mirjam.znidarcic(at)guest.arnes.si