Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Standardoteka

VARNOST STROJEV
REFERENČNA OZNAKA    NASLOV
SIST EN 12717:2002    Safety of machine tools – Drilling machines
SIST EN 1037:1999+A1:2008     Varnost strojev – Preprečevanje nepričakovanega zagona
SIST EN 60204-1:2006    Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005, spremenjen)
SIST EN 1005-1:2002+A1:2008    Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 1. del: Izrazi in definicije
SIST EN 1005-2:2003+A1:2008    Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 2. del: Ročno upravljanje strojev in njihovih sestavnih delov
SIST EN 1005-3:2002+A1:2008    Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 3. del: Priporočene mejne vrednosti potrebne sile za upravljanje strojev
SIST EN 1005-4:2005+A1:2008    Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 4. del: Vrednotenje delovnih položajev in gibov pri delu s stroji
SIST EN ISO 14121-1:2007    Varnost strojev – Ocena tveganja – 1. del: Načela
SIST EN ISO 12100-1:2004    Varnost strojev – Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja – 1. del: Osnovna terminologija, metodologija
SIST EN ISO 12100-2:2004    Varnost strojev – Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja – 2. del: Tehnična načela
SIST EN ISO 13850:2008    Varnost strojev – Zaustavitev v sili – Načela načrtovanja
SIST EN ISO 12100:2011   Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja

VELIČINE IN ENOTE
REFERENČNA OZNAKA    NASLOV
SIST ISO 31-0+A1+A2:2007    Veličine in enote – 0. del: Splošna načela
SIST ISO 31-1+A1:2007    Veličine in enote – 1. del: Prostor in čas
SIST ISO 31-2+A1:2007    Veličine in enote – 2. del: Periodični in sorodni pojavi
SIST ISO 31-3+A1:2007    Veličine in enote – 3. del: Mehanika
SIST ISO 31-4+A1:2007    Veličine in enote – 4. del: Toplota
SIST ISO 31-5+A1:2008    Veličine in enote – 5. del: Elektrika in magnetizem
SIST ISO 31-6+A1:2008    Veličine in enote – 6. del: Svetloba in sorodna elektromagnetna sevanja
SIST ISO 31-7+A1:2008    Veličine in enote – 7. del: Akustika
SIST ISO 31-8+A1:2008    Veličine in enote – 8. del: Fizikalna kemija in molekulska fizika
SIST ISO 31-9+A1:2008    Veličine in enote – 9. del: Atomska in jedrska fizika
SIST ISO 31-10+A1:2008    Veličine in enote – 10. del: Jedrske reakcije in ionizirajoča sevanja
SIST ISO 31-11:1995    Veličine in enote – 11. Del: Matematični znaki in simboli za uporabo v fizikalnih in tehniških vedah
SIST ISO 31-12+A1:2008    Veličine in enote – 12. del: Karakteristična števila

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REFERENČNA OZNAKA    NASLOV
SIST EN 61140:2002+A1:2009    Zaščita pred električnim udarom – Skupni vidiki za inštalacijo in opremo
SIST HD 60364-1:2008    Nizkonapetostne električne inštalacije – 1. del: Temeljna načela, ocena splošnih karakteristik, definicije
SIST HD 60364-4-41:2007    Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred električnim udarom
SIST IEC 60364-4-43:2009    Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-43. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred nadtoki
SIST HD 60364-5-51:2006    Električne inštalacije zgradb – 5-51. del: Izbira in namestitev električne opreme – Splošna pravila
SIST IEC 60364-5-52:2006    Električne inštalacije zgradb – 5-52. del: Izbira in namestitev električne opreme – Inštalacijski sistemi
SIST HD 60364-5-54:2007    Nizkonapetostne električne inštalacije – 5-54. del: Izbira in namestitev električne opreme – Ozemljitve in zaščitni vezni vodniki
SIST HD 60364-6:2007    Nizkonapetostne električne inštalacije – 6. del: Preverjanje
SIST HD 60364-7-701:2007    Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-701. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Prostori s kopalno kadjo ali tušem
SIST HD 193 S2:2000    Napetostna območja za električne inštalacije zgradb
SIST HD 308 S2:2002    Identifikacija žil v kablih in zvijavih vrvicah

DVIGALA
SIST EN 14238:2004+A1:2009   Dvigala - Ročno upravljanje naprave za ravnanje s tovorom
Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.