Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Razno


CIP – kataložni zapis o publikaciji in obvezni izvod:

 CIP je kataložni zapis o publikaciji. Izdelajo ga v NUK, običajno še pred izidom publikacije, tako da se CIP natisne v publikaciji. Izdelan je v skladu z mednarodnimi pravili za katalogizacijo in vsebuje bibliografski opis. CIP morajo imeti knjige, zvočne in e-knjige, elektronske publikacije na fizičnih nosilcih ali dostopne na spletu, AV gradivo in atlasi ter turistične karte, ki izidejo v več kot 50 izvodih ali online.

 

Če izdajate publikacijo v okviru Šolskega centra  ali FINI -  Fakultete za industrijski inženiring in želite CIP, na e-mail knjižnice #EM#6b6f686a7e6b6f6469497968216363216378#EM# posredujte naslednje podatke: 

 • naslovno stran
 • kolofon
 • kazalo vsebine ali korekturni izvod v celoti.

Kolofon mora po Zakonu o obveznem izvodu vsebovati:

 • naslov, podnaslov (če ga publikacija ima);
 • podatke o vseh avtorjih (piscu besedila, prevajalcu, ilustratorju, fotografu, prireditelju, piscu spremne besede, ostalih sodelavcev pri nastanku publikacije);
 • podatke o izdaji ali natisu;
 • kraj/kraje in založbo/založbe;
 • leto izida;
 • naslov knjižne zbirke, štetje v zbirki (če ga publikacija ima);
 • podatek o nakladi (število natisnjenih izvodov);
 • maloprodajno ceno publikacije (mednarodni identifikatorji in cena so lahko natisnjeni tudi na platnicah).
Za publikacije v e-obliki mora kolofon vsebovati še:
 • URL naslov,
 • računalniški datotečni format
 • datum javne objave.

Izdelan  CIP morate vstaviti na hrbet notranje naslovne strani ločeno  od drugih podatkov.

Če publikacija izide v manj kot 50 izvodih in vseeno želite CIP v kolofonu namesto naklada navedite: Tisk na zahtevo.

 

CIP bo izdelan  v treh delovnih dneh po prejemu kompletnega zahtevka.

 

Obvezni izvod

 

Obvezni izvod je zakonsko predpisan način zbiranja publikacij. Po zakonu je vsak založnik zavezan k oddaji publikacij, ki so predmet obveznega izvoda.

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.