Knjižnica FINI

Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring je samostojna enota, locirana v knjižnici Šolskega centra Novo mesto in zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Namenjena je predvsem študentom in pedagoškim delavcem FINI-ja.

Član knjižnice lahko postane vsak redni in izredni študent Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. Članarina je vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto. Študentje morajo ob prvem obisku prinesti potrdilo o vpisu in osebni dokument. Študentje FINI-ja ob vpisu izpolnijo tudi vpisnico za članstvo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto in s tem brezplačno pridobijo možnost dostopa do vseh informacijskih virov, ki jih nudi omenjena knjižnica.


Delovni čas knjižnice

Od ponedeljka do četrtka od 7. do 16. ure, ob petkih od 7. do 14. ure.

 

Knjižnični red

Gradivo

Tuje baze podatkov in servisi - oddaljeni dostop

Knjižnica FINI študentom omogoča dostop do podatkovnih baz člankov, izvlečkov in drugih besedil v polnem formatu (PDF), do katerih lahko dostopajo z uporabniškim imenom in geslom preko oddaljenega dostopa:

in do elektronskih virov kot član Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Vse dodatne informacije v zvezi z dostopom dobite v knjižnici.

POGOJI ZA ODDALJEN DOSTOP

Za oddaljen dostop do elektronskih informacijskih virov mora uporabnik izpolnjevati naslednje pogoje:
- veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici
- izbrano osebno geslo za uporabo storitev Moja knjižnica
- brez dolgov v svoji knjižnici
- ni kršil pravil, ki veljajo v knjižnici

Cenik

 

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.