Razpored

Novo mesto, 06. 07. 2016

RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV
za avgustovski izpitni rok 2015/2016

PREDMET

IZPITNA KOMISIJA

DATUM

URA

PROSTOR

NADZOR

SLO

B. Grabnar-Kregulj

J. Jožef-Beg

S. Kostanjšek

16., 17. in 18. avgust

8.00 - pisno

9.00 - ustno

305

B. Grabnar-Kregulj

 

SLO, USP

A. Potočnik Metelko

T. Cvijanović

M. Udovč

16., 17. in 18. avgust

8.00 - pisno

9.00 - ustno

326

A. Potočnik Metelko

 

MAT, FIZ

V. Medic

V. Parkelj

M. Rožič

A. Eršte

16., 17. in 18. avgust

8.00 - pisno

9.00 - ustno

254

V. Medic

M. Rožič

MAT

T. Zajc

L. Frice

J. Blaško

16., 17. in 18. avgust

8.00 - pisno

9.00 - ustno

D21

L. Frice

 

ANG, FRA

 

J. Plisson

D. Marjanović

M. Simončič Tomič

16., 17. in 18. avgust

8.00 - pisno

9.00 - ustno

D24

J. Plisson

 

IOV, ZPV, UPN,

RAP, RAP-V, IET, KNP,

SAP, PRN,   UPO, ELE, ITK,

UMN, PRN, UMK, NPN,

RAČ, LAV,

NSA, NSA-P…

I. Mavsar

J. Škrinjar

B. Tomc

 

 

 

 

 

 

 

16., 17. in 18. avgust

8.00 – pisno

9.00 - ustno

229

I. Mavsar

 OET

M. Kamin

R. Mahnič

J. Plavec

16., 17. in 18. avgust

8.00 - pisno

9.00 - ustno

233

R. Mahnič

 

RAČ,

NRSA, VIO,

VIO-V,

PRA…

T. Ferbežar

S. Vovko

A. Zorko

 

16., 17. in 18. avgust

8.00 - pisno

9.0   - ustno

227

S. Vovko

 

PRA, PPS

PRA, NPN-p, VIO-p…

N. Potočar

B. Bajec

J. Grulja

B. Rožič

J. Rugelj

R. Kapš

D. Čurk

I. Metelko

16., 17. in 18. avgust

8.00 - praktično

 

Šolske

delavnice

 

 

EKI

U. Redek

J. Plavec

B. Lukan

22. avgust

9.00 - ustno

232 (elektro kabinet)

 Dijak opravlja popravni ali predmetni izpit iz največ treh predmetov, vrstni red opravljanja si izbere sam. Pri večini predmetov oz. modulov je predviden pisni in ustni del. Način opravljanja je določil učitelj in seznanil dijaka z načinom opravljanja in vsebino izpita.
V razpredelnici so našteti vsi predmeti, ki jih člani komisije poučujejo, izpit pa se opravlja pri učitelju, ki je dijaka poučeval. Izjema je le dijak iz razreda R2B, ki bo popravni izpit iz fizike opravljal pri profesorju Mateju Rožiču.
Predsednika in člana komisije določijo same.
Razpored je narejen glede na stanje prijav.


Boris Plut, univ. dipl. inž.,
ravnatelj