Astronomija

Tekmovanja iz astronomije za Dominkova priznanja organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov (DMFA).
Razpis in pravilnik tekmovanja je dostopen na straneh Društva matematikov, fiziko in astronomov (DMFA).

Šolsko leto 2014/2015:
1 zlato priznanje, 2 srebrno priznanje, 4 bronasta priznanja

Šolsko leto 2013/2014:
1 zlato priznanje, 1 srebrno priznanje, 2 bronasti priznanji

Šolsko leto 2012/2013:
2 srebrni priznanji, 2 bronasti priznanji

Šolsko leto 2011/2012:
1 srebrno priznanje, 1 bronasto priznanje

Šolsko leto 2010/2011:
3 srebrna priznanja