Šolski koledar

Začetek pouka:

 

2. polletje

–  menjava urnika1. 9. 2016             

 

 

16. 1. 2017       

Konec pouka

in razdelitev spričeval19. 5. 2017 (zaključni letniki)

23. 6. 2017 (ostali letniki)

 

Zaključni letniki:24. 5. 2017 – izboljševanje ocen

22. 5 - 26. 5. 2017 – priprave na ZI, PM, SM

 

Ocenjevalni obdobji

    I.  1. 9. 2016 - 13. 1. 2017 (vsi)

  II. 16. 1. 2017 – 19. 5. 2017 (zaključni letniki)

       16. 1. 2017 – 23. 6. 2017 (ostali letniki)

 

Število dni pouka:   165 – zaključni letniki  + 5 dni priprav na ZI, PM, SM

 190 – ostali letniki

Počitnice:31. 10. - 4. 11. 2016  – jesenske

26. 12. -30 . 12. 2016 – novoletne

20. 2. – 24. 2. 2017 – zimske

27. 4. - 2. 5. 2017 – prvomajske

26. 6.  – 31. 8. 2017 – poletne


Šoski koledar 2016/2017