ŠMK

Člani šolske maturitetne komisije za splošno maturo v šolskem letu 2016/ 2017 so:

Predsednik:Boris Plut
 Namestnica:Vesna Parkelj
 Tajnica:Ana Šterk Bukovac
 Člani: Magdalena Udovč
 Simona Pustavrh
 Darja Marjanović
 Matej Rožič
 Valentina Mavrič Klenovšek 
 Dragica Budić Banović  
 Drago Crnić 
 Bojan Lutman 
 Albert Zorko 
 Smiljana Valantič 
 Vesna Čurk 
 Sebastijan Einsiedler
 zunanji član