Podelitev spričeval

PODELITEV SPRIČEVAL MATURANTOM SPLOŠNE MATURE  2016

Skupno je izpite splošne mature opravljalo 141 kandidatov: 83 dijakov programa tehniška gimnazija, 45 dijakov SSI programov in 13 ostalih kandidatov.
Od 83 gimnazijcev je bilo uspešnih 76 oz. 92%. Povprečno so dosegli 18,4 točk.
Dijaki so opravljali izpite iz slovenščine, angleščine, nemščine, matematike, fizike, kemije, biologije, elektrotehnike, mehanike, računalništva, zgodovine in psihologije.
Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja, ki so opravljali izpite iz maturitetnih predmetov, so bili 80% uspešni- od 45 je bilo uspešnih 36.

Iskrene čestitke!

Darja Marjanović, prof. Boris Plut, univ. dipl. inž.
tajnica ŠMK ravnatelj SEŠTG in predsednik ŠMK

IMG 5413 IMG 5433 IMG 5451 IMG 5462