Koledar

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2016 za šolsko leto 2016/2017

 

DAN

DATUM

VSEBINA

ponedeljek

3.10.2016

 • seznanitev kandidatov s predmetnimi izpitnimi katalogi
 • mentorji kandidatom razdelijo navodila za 4. predmet 

ponedeljek

31.10.2016

 • rok za oddajo predloga za temo 4. predmeta 


torek


15. 11. 2016

 • oddaja predhodnih prijav k poklicni maturi
 • oddaja predhodnih prijav k izpitu iz posameznega predmeta splošne mature
 • uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami

sreda

30. 11. 2016

 • objava koledarja POM na šolski oglasni deski

sobota

31. 12. 2016

 • rok za potrditev teme 4. predmeta

petek

27. 1. 2017

 •  zadnji rok za 1. konzultacijo z mentorjem glede izdelka oz. storitve (obvezno)

 

petek

24. 3. 2017

 • zadnji rok za 2. konzultacijo z mentorjem glede izdelka oz. storitve (obvezno)


torek


28. 3. 2017

 • oddaja prijav kandidatov k POM v spomladanskem izpitnem roku
 • oddaja prijav kandidatov k izpitu iz posameznega predmeta splošne mature v spomladanskem roku
 • oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP (brez odločbe)

ponedeljek

8. 5. 2017

 

 •  dokončna oddaja dokumentacije za izdelek oz. storitev mentorjem za opravljanje zagovorov v spomladanskem roku

 

torek

23. 5. 2017

 • odjave kandidatov od POM v spomladanskem roku
 • odjave kandidatom od predmeta splošne mature


PISNI IN USTNI IZPITI – spomladanski rok 2017


sobota

27. 5. 2017

 • pisni izpit iz angleščine

 

ponedeljek

29. 5. 2017

 • pisni izpit iz slovenščine

sobota

3. 6. 2017

 • pisni izpit iz matematike

ponedeljek

5. 6. 2017

 • pisni izpit nemščine

sreda

7. 6. 2017

 • pisni izpit iz 2. predmeta (ELE, RAČ)

sobota

10. 6. 2017

 • ustni izpiti, 4. predmet POM

sreda

14. 6. 2017

 • ustni izpiti, 4. predmet POM

četrtek

15. 6. 2017

 • ustni izpiti, 4. predmet POM

petek

16. 6. 2017

 • ustni izpiti, 4. predmet POM

sobota

17. 6. 2017

 • ustni izpiti, 4. predmet POM

ponedeljek

19. 6. 2017

 • ustni izpiti, 4. predmet POM

torek

20. 6. 2017

 • ustni izpiti, 4. predmet POM

sreda

22. 6. 2017

 • ustni izpiti, 4. predmet POM

sreda

5. 7. 2017

 • seznanitev kandidatov z uspehom pri POM v spomladanskem roku in podelitev spričeval

četrtek

6. 7. 2017

 • zadnji rok za prijavo kandidatov k jesenskemu roku POM

sobota

8. 7. 2017

 • zadnji rok za vpogled v dokumentacijo POM

ponedeljek

14. 8. 2017

 • naknadne prijave k POM v jesenskem roku iz opravičljivih razlogov

 

nedelja


20. 8. 2017

 • odjave kandidatov od POM v jesenskem roku
 • odjava od maturitetnega predmeta splošne mature
 • predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM v jesenskem roku

 PISNI IN USTNI IZPITI – jesenski rok 2017


četrtek

24. 8. 2017

 • pisni izpit iz SLO, ustni izpiti in 4. predmet POM

 

petek

25. 8. 2017

 • pisni izpit iz MAT, ustni izpiti in 4. predmet POM

 

sobota

26. 8. 2017

 • ustni izpiti in 4. predmet POM

 

ponedeljek

27. 8. 2017

 • ustni izpiti in 4. predmet POM

 

torek

29. 8. 2017

 • pisni izpit ANG, NEM, ustni izpiti in 4. predmet POM

 

sreda

30. 8. 2017

 • ustni izpit iz 1., 2., 3, ali 4. predmeta POM

 

četrtek

31. 8. 2017

 • pisni izpit iz 2. predmeta POM (RAČ, ELE)

 

petek

1. 9. 2017

 • ustni izpit iz 1., 2., 3, ali 4. predmeta POM

 

sobota

2. 9. 2017

 • ustni izpit iz 1., 2., 3, ali 4. predmeta POM

 

petek

8. 9. 2017

 • seznanitev kandidatov z uspehom pri POM v jesenskem roku in podelitev spričeval

 

ponedeljek

11.9.2017

 • rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli