Informacije

PODELITEV SPRIČEVAL MATURANTOM POKLICNE MATURE bo v sredo, 5. julija 2017, ob 9. uri v novi jedilnici šole.

Na podelitev spričeval ste vabljeni tudi učitelji in starši.


Z rezultati poklicne mature se boste seznanili na šoli ob 8.00 pri razrednikih po spodnjem razporedu:
R4a v učilnici 224 (Tanja Jerič),
R4b v učilnici 15A (Rajko Premović),
R2Ta v učilnici 227 (Đuro Oluić),
E2Ta v učilnici 233 (Maja Marić),
E4a v učilnici 229 (Renato Mahnič),   
E4b v učilnici 226 (Gordana Stepanovska).


Do četrtka, 6. julija 2017, se še lahko prijavite k: 
- popravnim izpitom iz maturitetnih predmetov (največ k dvema predmetoma),
- izboljševanju ocen (če ste bili na maturi uspešni),
- opravljanju mature v celoti v jesenskem roku.


Vsi tisti, ki ne boste oddali prijavnic osebno tajnici ŠMK, morate prijave poslati priporočeno po pošti najkasneje do 6. julija 2017 na naslov: Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, za Vesno Parkelj.   


                       


Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici poklicne mature, mag. Vesni Parkelj, v kabinetu 318A ali 150,  ob delavnikih med 12:10 in 13:00 in  na telefonski številki 07/393 21 41, 07/393 22 82 ali po elektronski pošti #EM#7664716d652b76667a626f67664d7d6c3d7f7f3d677c#EM#.

Celoten koledar mature je objavljen na oglasni deski za poklicno maturo in na naši spletni strani v zavihku IZPITI/POKLICNA MATURA/KOLEDAR.  Koledar 2016/2017 bo objavljen do 1. novembra 2016.