• Razpisi

DOBAVA PRENOSNIH RAČUNALNIKOV, JN 430–14/2020

Šolski center Novo mesto s tem javnim naročilom išče izvajalca za omenjeno JN. 

Popis je priložen v tej datoteki: 3-JN 430–2020-14-Specifikacije.pdf.

Ponudbe je potrebno oddati v pisni obliki, v ovojnici, ki je opremljena z napisom ¨NE ODPIRAJ, PONUDBA, EVIDENČNI POSTOPEK ODDAJE JN 430–14/2020¨ in s pečatom, ki onemogoča odpiranje ovojnice brez sledljivosti. 

Objava: 17. 11. 2020 do 7:00.
Rok za oddajo ponudbe je 19. 11. 2020 do 12:00. 
Odpiranje ponudb  19. 11. 2020 do 12:15
Rok dobave 7 dni od oddaje JN oziroma podpisa pogodbe. 

V kolikor ponudnik v roku 3 dni ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, se šteje da je od ponudbe odstopil. Upoštevane bodo ponudbe, ki jih bodo ponudniki dostavili po pošti do navedenega roka.

Odpiranje ponudb bo potekalo v prisotnosti tri članske komisije, ki jo imenuje direktor Šolskega centra Novo mesto v sobi za razpise (1. nadstropje – uprava), dne 19. 11. 2019, ob 12:15.

Ponudniki lahko zaprosijo za dodatne informacije po elektronski pošti (#EM#6d687669652b70626a6c784b7f6e23617d3f617a#EM#).

Obvestilo ponudnikom. Zaradi možnosti zamud pri dostavi priporočene pošte bo odpiranje potekalo v ponedeljek, 22. 11. ob 8:30 uri. Kot veljavne bomo obravnavali vse dospele ponudbe, ki so bile oddane na pošto do 18. 11. 2020 do 24. ure zvečer.

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.