• Razpisi

JN male vrednosti - Dobava in montaža CNC stružnice in rezkarja, evidenčna številka JN 430 - 13/2020

Spoštovani, 

Šolski center Novo mesto je začel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti številka JN 430 - 13/2020 za: 
Dobavo in montažo CNC stružnice in rezkarja.

Šolski center Novo mesto s tem javnim naročilom išče izvajalca za omenjeno JN. 

Obseg storitve je opisan v RD. Variantne ponudbe niso dovoljene. Javno naročilo se ne deli na sklope. Razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi: 430-13-2020-RD.zip

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN. Evidenčna številka JN na portalu JN005662/2020-W01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367625. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20823

Odpiranje elektronsko prejetih ponudb in prejetih vzorcev bo izvedeno preko sistema eJN bo v ponedeljek, 28.9.2020, ob 11.10 uri.

Roki izvedbe postopka: 
  • objava javnega naročila,  povabila k oddaji ponudbe: 14. 09. 2020,
  • dodatne informacije: do 21. 09. 2020 do 12:00,
  • rok za predložitev ponudb: najkasneje do 28. 09. 2020, do 11:00 ure,
  • odpiranje ponudb: 28. 09. 2020 ob 11.10 uri.
Ponudnike vabimo da oddajo svojo ponudbo.

Pri pregledu dokumentacije smo opazili, da nismo priložili dveh obrazcev in sicer referenčnega potrdila in izjave o predložitvi menice. Oba obrazca sta sestavni del razpisne dokumentacije in sta priložena v datoteki Dopolnitev1.zip. V primeru težav pri pridobivanju referenčnih potrdil zaradi pozne objave obrazca, lahko izbrani ponudnik odda ponudbo brez referenčnih potrdil in bo referenčna potrdila dostavil naknadno na poziv naročnika.

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.