• Napovednik
20. november 2018

Volitev predstavnikov dijakov v Svet Šolskega centra Novo mesto



Volitev predstavnika dijakov v Svet Šolskega centra Novo mesto 


Redne volitve bodo 22. novembra 2018 v času od 8.00 do 15.30.

Predčasne volitve bodo 21. novembra 2018 v času od 12.00 do 14.00.