• Napovednik
18. oktober 2017

Volitev predstavnikov dijakov v Svet Šolskega centra Novo mesto

Volitev predstavnikov dijakov v Svet Šolskega centra Novo mesto

  1. Redne volitve bodo 26. oktobra 2017, v času od 8.00 do 16.00 v novi jedilnici za dijake na Šolskem centru Novo mesto. 
  2. Predčasne volitve bodo 25. oktobra 2017, v času od 12.00 do 14.00 v novi jedilnici za dijake na Šolskem centru Novo mesto.