Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Arhiv novic

8. marec 2020

Informacije v zvezi s koronavirusom

Spoštovani!

Na Šolskem centru Novo mesto smo v zvezi z novim koronavirusom (COVID-19) že 29. februarja 2020 na spletni strani www.sc-nm.si objavili osnovne informacije in sprejete ukrepe s strani zavoda.

Dne 6. marca 2020 smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dobili posodobljene informacije glede koronavirusa, ki vsebujejo ažurirane uradne informacije. V celoti so objavljene na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-06-posodobljene-usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19-ki-vsebujejo-azurirane-uradne-informacije/

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov, je pa 7. marca 2020 Minister za zdravje sprejel Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih, s katero se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). 
Ministrstvo za zdravje tudi priporoča, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.
Na Šolskem centru Novo mesto nenehno spremljamo in izvajamo usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V kolikor NIJZ na Šolskem centru Novo mesto potrdi primer okužbe z novim koronavirusom bodisi med zaposlenimi bodisi med dijaki ali študenti, bo epidemiolog NIJZ z nami nemudoma vzpostavil stik in nam podal natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov, o čemer bomo takoj obvestili vse zaposlene, dijake in starše, študente in druge deležnike šole.

Usmeritve NIJZ glede preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb, katere smo na Šolskem centru Novo mesto že izvedli in cel čas izvajamo: 
 1. Za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdrave,  niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače karantene.
 2. Osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, še posebej iz Metlike ali so bile v stiku z osebo, ki prihaja iz okuženega območja in sumijo na možno okužbo s koronavirusom naj se preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo izven rednega delovnega časa glede nadaljnjih ukrepov. Dokler ne dobijo ustreznih navodil od zdravnika, naj ostanejo doma.
 3. Osebe, katerim se je poslabšalo zdravstveno stanje (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), naj se preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo izven rednega delovnega časa glede nadaljnjih ukrepov. Dokler ne dobijo ustreznih navodil od zdravnika, naj ostanejo doma.
 4. Če na zavodu identificiramo osebo, ki je zbolela z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, se jo umakne v ločen prostor. Po telefonu pokličemo zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega, dežurna zdravstvena služba, epidemiolog ali epidemiologinja območne enote NIJZ), od katerih boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.
 5. Na Šolskem centru Novo mesto smo že 29. februarja 2020 sprejeli sklep, da se šolska potovanja in ekskurzije na rizična območja do nadaljnjega odpovedo. 
 6. Z dnem 9. marcem 2020 začne veljati, da se odpovedo ali prestavijo vse dejavnosti obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti (ekskurzije, športni dnevi izven lokalnega okolja, ogledi muzejev galerij, ipd.) v vseh državah, kjer so potrjene okužbe večjih razsežnosti z virusom in v Sloveniji. Prav tako se do nadaljnjega odpovedo vse izmenjave v okviru Erasmus programa.
 7. Od 9. marca 2020 naprej se na Šolskem centru Novo mesto odpovedo vsi dogodki in prireditve, na katerih bi v enem prostoru bilo prisotnih več kot 100 ljudi.
 8. Z dnem 9. marcem 2020 začne veljati navodilo, da se pouk športne vzgoje izvaja tako, da se vključi čim več gibanja na svežem zraku. Do nadaljnjega se prekine izvajanje vsebin za dijake, ki vključujejo znojenje s fizičnim stikom med dijaki. 
 9. Kontinuirano se zaposlene, dijake in študente opozarja na pravilno umivanje rok ter pravilno higieno kašlja in o osnovnih ter na splošne in specifične ukrepe za preprečevanje okužbe.
 10. O odpovedi različnih drugih skupinskih aktivnosti (maturantski plesi, tekmovanja,….) ali o dodatnih prilagoditvah pri izvedbi pouka, interesnih dejavnosti, obveznih izbirnih vsebin, nadstandardnih dejavnosti ali drugih dejavnosti za dijake, študente in druge udeležence izobraževanja se bo glede na epidemiološko situacijo v Sloveniji in glede na navodila NIJZ, MIZŠ in Ministrstva za zdravje vodstvo sproti dogovarjalo in o sprejetih sklepih takoj obvestilo zaposlene, dijake, starše, študente.
 11. PUD/PRI do nadaljnjega teče v dogovoru delodajalci in upoštevajoč zahteve delodajalcev. Dijaki in študenti, ki trenutno opravljajo PUD ali PRI pri delodajalcu, ravnajo v skladu z navodili delodajalca. V primeru, da PUD ali PRI ne bo možno izvesti v podjetjih/zavodih (npr. Dom upokojencev, bolnišnica,..) se v skladu z možnostmi izvede na ŠC Nm ali se prestavi na kasnejši termin, lahko tudi v čas poletnih počitnic.
 12. starši s šolo komunicirajo samo preko telefona ali e-pošte.

O nadaljnjih navodilih pristojnih inštitucij ter o aktivnostih in ukrepih vas bomo sproti obveščali preko naše spletne strani ter preko easistenta in e-učilnic.


Novo mesto, 8. marec 2020
dr. Matej Forjan, direktor ŠC Novo mesto


RELEVANTNI VIRI INFORMACIJ V ZVEZI S KORONAVIRUSOM COVID-19

1. Ker se razmere in ukrepi hitro spreminjajo, se redno seznanjajte in upoštevajte priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kontaktne številke območnih enot NIJZ najdete na naslednjih povezavah:
2. Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja osnovno vstopno točko za vse informacije glede potrebnega ravnanja.

3. Ministrstvo za zunanje zadeve ažurno seznanja javnost na spletni strani in družabnih omrežij @MZZRS glede na sprejete ukrepe v sosednjih državah. Konzularna služba MZZ, veleposlaništvo RS v Rimu in Pekingu in Generalni konzulat RS v Trstu so v stikih z italijanskimi in kitajskimi oblastmi in redno spremljajo situacijo.

4. Informacije o novem koronavirusu so zbrane na portalu državne uprave GOV.SI.

5. Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European Centre for Disease Prevention and Control

6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ažurno spremlja vse komunikacijske točke in redno posodablja informacije na svoji spletni strani ter na spletnih družbenih omrežjih MIZŠ.