Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Arhiv novic

24. februar 2015

Strokovno srečanje DMSBZT Novo mesto

Spoštovane kolegice in kolegi!

Vljudno vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira DMSBZT Novo mesto z naslovom »Novosti na področju zdravljenje pljučnih bolezni«, obenem bomo izvedli redni letni občni zbor društva. Srečanje bo potekalo 

v četrtek, 26. februarja 2015 ob 16. uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto


Program srečanja:

16.00 – 16.40: Redni letni občni zbor DMSBZT Novo mesto
                        Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročila o delu Društva za leto 2014 (poročilo predsednice,   poročilo o izobraževanjih, poročilo pohodniške skupine, poročilo izletniške   skupine)
4. Poročilo o finančnem poslovanju in poročilo nadzornega odbora   Društva za leto 2014
5. Program dela Društva za leto 2015
6. Volitve poslancev Zbornice – Zveze, ki bodo zastopali DMSBZT Novo mesto
7. Razno


16.40 – 16.50:  Predstavitev dejavnosti pljučnega oddelka SB Novo meto
                         ga. Irma Rozman Sinur, dr. med., spec. pnevmologije
16.50 – 17.20:  Obravnava bolnikov s TBC na pljučnem odd. SB Novo mesto
                         ga. Irma Rozman Sinur, dr. med., spec. pnevmologije 
17.20 – 17.45: Odvzem induciranega izmečka za preiskave
                        ga. Dragica Pavkovič, mag.zdr.-soc.manag., dipl.m.s.
17.45 – 18.10: Imunoterapija
                        g. Vladimir Dimitrić, dr. med.
18.10 – 18.30: Izvajanje, aplikacija imunoterapije in zdravstvena vzgoja pacientov
                        ga. Mateja Šimec, dipl.m.s.
18.30 – 19.00: Motnje dihanja v spanju,
                        ga. Irma Rozman Sinur, dr. med., spec. pnevmologije
19.00 – 19.10: Razprava
19.10:              Zaključek seminarja s pogostitvijoPrijave zbira ga. Ružica Čoralić na tel. št.: 07 39 16 539 in sicer  23. in 24.  februarja 2015 od 13. do 14. ure. Zaradi točne evidence vas prosimo, če lahko ob prijavi poveste številko svoje članske izkaznice ter licence, če jo imate. Prijavite se lahko tudi preko spletne prijavnice, ki je dostopna na spletni strani DMSBZT Novo mesto.
Odjavite se lahko 25. februarja  2015 od 13. do 14. ure, na tel. 07 39 16 527. 
Kotizacija seminarja znaša 30 €. Članom jo krije DMSBZT Novo mesto. Za študente in upokojence, ki niso člani znaša 5 €. 
Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) in s seboj prinesete potrdilo o plačilu.
Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.
Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico.
Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:            Predsednica DMSBZT Novo mesto:
Karmen Janežič                                                                         mag. Jožica Rešetič