Izobraževanje brezposelnih oseb

IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNIH OSEB V LETU 2013 

 

Projekt je namenjen izključno izobraževanju brezposelnih oseb na področju Republike Slovenije.

 

Izobraževanje je za vse udeležence brezplačno oziroma stroške izobraževanja bo financiralo Ministrstvo za izobraževanje. znanost in šport.

 

Programi izobraževanja za pridobitev dodatnih poklicnih kompetenc so oblikovani na podlagi potreb na trgu dela in na podlagi 68. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 79/06).

 

Programe izvaja organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)

 

Programi se izvajajo v obsegu 104 ure in vključujejo teoretične vsebine (max. 40 %) in praktično delo (min. 60 %).

 

Izvajali se naj bi naslednji programi

         1. program:    Strojna obdelava

                            - značilnosti posameznih postopkov strojne obdelave

                            - materiali za orodja in parametri obdelave

                            - varstvo pri delu na obdelovalnih strojih

                            - spoznavanje strojev in osnovna dela pri struženju, rezkanju, vrtanju in CNC tehnologija

        2. program:    Strojne instalacije

                            - varstvo pri delu

                            - spoznavanje različnih materialov in orodja

                            - postopki spajanja različnih materialov pri gradnji

                            - izdelava cevnih instalacij

        3. program:    Obdelava lesa

                            - varstvo pri delu

                            - spoznavanje delovanja lesnoobdelovalnih strojev z varnostnimi napravami in varno delo

                            - praktične vaje na strojih

        4. program:    Zaključna dela v gradbeništvu (keramičarstvo, suhomontažnja gradnja, fasaderstvo in izolacije)

                            - osnove varstva pri delu v gradbeništvu

                            - prepoznavanje materialov in orodja

                            - praktične vaje iz keramičarstva, suhomontažne gradnje, fasaderstva in izolacije

 Vse programe smo začeli izvajati konec meseca septembra v obsegu 104 ure. Vsi temeljijo na izvedbi praktičnih vaj v šolskih delavnicah.

Izvajamo jih v popoldanskem času.

 Za vse dodatne informacije pokličite tel. število: 07 39 32 167 ali #EM#64606f69656b67296f7b7f6f69634e68657461673a7464797d6a346875#EM#

Kandidati morajo za vključitev v posamezni program imeti opravljeno najmanj osnovnošolsko izobrazbo.