Izobraževalni programi ŠC NM 2016_2017Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto Novo mesto, 15. september 2016Organizacijska enota oziroma šola   Program, ki se izvaja v šolskem letu 2016/2017, trajanje izobraževanja

Srednja strojna šola Pomočnik v tehnoloških procesih, 2 leti
Inštalater strojnih inštalacij, 3 leta
Oblikovalec kovin - orodjar, 3 leta
Avtokaroserist, 3 leta
Avtoserviser, 3 leta
Mehatronik operater, 3 leta
Strojni tehnik, 4 leta
Avtoservisni tehnik (PTI), 2 leti
Strojni tehnik (PTI), 2 leti

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Elektrikar, 3 leta
 Računalnikar, 3 leta
 Elektrotehnik, 4 leta
Tehnik računalništva, 4 leta
Tehniška gimnazija, 4 leta
Elektrotehnik (PTI), 2 leti
Tehnik računalništva (PTI), 2 leti

Srednja zdravstvena in kemijska šola Bolničar negovalec, 3 leta
Zdravstvena nega, 4 leta
Kemijski tehnik, 4 leta
Farmacevtski tehnik, 4 leta
Kozmetični tehnik, 4 leta
Zdravstvena nega (PTI), 2 leti

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Obdelovalec lesa, 2 leti
Mizar, 3 leta
Zidar, 3 leta
Pečar – polagalec keramičnih oblog, 3 leta
Gradbeni tehnik, 4 leta
Lesarski tehnik, 4 leta
Lesarski tehnik (PTI), 2 leti
Predšolska vzgoja , 4 leta

Višja strokovna šola Strojništvo, redno in izredno
Elektronika, redno in izredno
Varstvo okolja in komunale, redno in izredno
Logistično inženirstvo, izredno
Informatika, redno in izredno
Lesarstvo, redno in izredno
Kozmetika, redno in izredno 

Enota za izobraževanje odraslih Izvajamo vse programe, ki jih imamo v rednem izobraževanju, če je dovolj prijav ter programe za nacionalno poklicno kvalifikacijo in razne tečaje, seminarje.

Medpodjetniški izobraževalni center Izvajanje praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter organiziranje le-tega v gospodarskih družbah.
Tehnološki center za razvoj novih tehnologij in prenos le-teh v gospodarske družbe.
Izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, prekvalifikacij, delovodskih in mojstrskih izpitov za potrebe zaposlenih in nezaposlenih v regiji.
Izvajanje posebnih oblik poklicnega izobraževanja – tečajev in seminarjev za opravljanje del v obrti in podjetništvu.