Izobraževalni programi

Izobraževalni programi

Šolski center Novo mesto

Šegova ulica 112

8000 Novo mesto                                                                              Novo mesto, 12. julij 2013

 

 

 

Organizacijska enota oziroma šola

Program, ki ga izvaja v šolskem letu 2013/2014, trajanje izobraževanja

Srednja strojna šola

Inštalater strojnih inštalacij, 3 leta 

Oblikovalec kovin - orodjar, 3 leta

Avtokaroserist, 3 leta

Avtoserviser, 3 leta

Mehatronik operater, 3 leta

Strojni tehnik, 4 leta

Avtoservisni tehnik (PTI)

Strojni tehnik (PTI)

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Elektrikar, 3 leta

Računalnikar, 3 leta

Elektrotehnik , 4 leta

Tehnik računalništva, 4 leta

Tehniška gimnazija, 4 leta 

Elektrotehnik (PTI)

Tehnik računalništva (PTI)

Srednja gradbena in lesarska šola

Pomočnik v tehnoloških procesih, 2 leti

Obdelovalec lesa, 2 leti

Mizar, 3 leta

Zidar

Pečar – polagalec keramičnih oblog, 3 leta

Gradbeni tehnik, 4 leta

Lesarski tehnik, 4 leta

Lesarski tehnik (PTI)

 

Srednja zdravstvena in kemijska šola

Bolničar negovalec, 3 leta

Zdravstvena nega, 4 leta

Kemijski tehnik, 4 leta

Farmacevtski tehnik, 4  leta

Kozmetični tehnik, 4 leta

Zdravstvena nega (PTI)

Srednja šola Metlika

Predšolska vzgoja, 4 leta (program se izvaja na Srednji šoli Metlika)

Višja strokovna šola

Strojništvo, redno in izredno

Elektronika, redno in izredno

Varstvo okolja in komunale, redno in izredno

Logistično inženirstvo, izredno

Informatika, redno in izredno

Lesarstvo, redno in izredno

Kozmetika, redno in izredno

Enota za izobraževanje odraslih

Izvajamo  vse programe, ki jih imamo  v rednem izobraževanju, če je dovolj prijav   ter programe  za nacionalno poklicno kvalifikacijo  in razne tečaje, seminarje. 

Medpodjetniški izobraževalni center

Izvajanje praktičnega  izobraževanja in usposabljanja ter organiziranje le-tega v gospodarskih družbah. 

Tehnološki center za razvoj novih tehnologij in prenos le-teh v gospodarske družbe.

Izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, prekvalifikacij, delovodskih in mojstrskih izpitov za potrebe zaposlenih in nezaposlenih v regiji.

Izvajanje posebnih oblik poklicnega izobraževanja – tečajev in seminarjev za opravljanje del v obrti in podjetništvu.