Osebna izkaznica

Naziv zavoda: Šolski center Novo mesto
Sedež: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telefon: 07 39 32 100


Šifra dejavnosti: 
-P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje,
-P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
-P/85.421 - višješolsko izobraževanje.

Matična številka zavoda: 5258782000
Davčna številka zavoda: SI 68565127
Transakcijski račun: 01100-6030703433 (UJP Novo mesto)

Direktor: dr. Matej Forjan
Število zaposlenih (leto 2020): 333

Sodišče vpisa: Okrožno sodišče Novo mesto
Vložna številka: 10026700