TEČAJ ZA UPRAVLJALCA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE


Trajanje  programa: 70 ur

Vstopni pogoji so starost 18 let, vozniški izpit B ter zdravstvena sposobnost za upravljalca težke gradbene mehanizacije.


Cena programa se določi glede na tržne cene in število udeležencev usposabljanja s posebno pogodbo.


Program usposabljanja:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
 Motoroznanstvo
 MOT
x
 Varstvo pri delu
VPDx
 Vzdrževanje strojevVSTx
 Materialno poslovanjeMPS x
 Tehnologija gradbene mehanizacije TGM x
 Cestnoprometni predpisi CPP x
 Praktični pouk PRV x

Pogoji za dokončanje:

* uspešno opravljeni izpiti iz teoretičnega dela in 

*  uspešno opravljen praktični preizkus pred komisijo.