Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

ZDRAVSTVENA NEGA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege / tehnica zdravstvene nege

0100   0060


Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO24 KT
 Matematika
 MAT
 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
 20 KT
 Umetnost UME3 KT
 ZgodovinaZGO
 5 KT
 Sociologija SOC 3 KT
 Psihologija PSI3 KT
 Fizika FIZ3 KT
 Kemija KEM3 KT
 Biologija
BIO 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZ 14 KT
 Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč 
ZNE 55 KT
 Zdravstvena nega na specialnih področjih
ZNS 26 KT
 Zdravstvena nega otroka in mladostnika
ZNO 6 KT
 Anatomija, fiziologija in mikrobiologija
AFM
 10 KT
 Dolgotrajna oskrba DOS 8 KT
 Kakovost, varnost v ZN in socialna oskrba
KVZ
5 KT
 Skrb za zdravje
SZZ
8 KT
 Patologija
PAT
3 KT
 Odprti kurikulum
OK
 21 KT
 Praktično usposabljanje z delom 
 PUD 12 KT
 Aktivno državljanstvo
 AD 2 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 13 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikuluma,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. storitev in zagovor.      (4 KT)