ZDRAVSTVENA NEGA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA.
Naziv strokovne izobrazbe: srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO192
24 KT
 Matematika
 MAT
 192 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
192
 20 KT
 Umetnost UME12
3 KT
 ZgodovinaZGO
52
 5 KT
 Sociologija SOC32
 3 KT
 Psihologija PSI32
3 KT
 Fizika FIZ 323 KT
 Kemija KEM32
3 KT
 Biologija
BIO 32
 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZ 0
 14 KT
 Zdravstvena nega
ZNE200
 34 KT
 Anatomija in fiziologija
 ANF80
 10 KT
 Varovanje zdravja
 VZD64
 7 KT
 Kakovost v zdravstveni negi
KZN
64
 8 KT
 Zdravstvena nega otroka in mladostnika
 ZNO64
 7 KT
 Zdravstvena nega v gariatrični dejavnosti
ZNG
52
14 KT
 Odprti kurikulum
OK
281
 30 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD160
 12 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40
 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. storitev in zagovor.      (4 KT)