ZDRAVSTVENA NEGA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA.
Naziv strokovne izobrazbe: srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx
24 KT
 Matematika
 MAT
x
 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
x
 20 KT
 Umetnost UMEx
3 KT
 ZgodovinaZGO
x
 5 KT
 Sociologija SOCx
 3 KT
 Psihologija PSIx
3 KT
 Fizika FIZx
3 KT
 Kemija KEMx
3 KT
 Biologija
BIOx
 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZx
 14 KT
 Zdravstvena nega
ZNEx
 34 KT
 Anatomija in fiziologija
 ANFx
 10 KT
 Varovanje zdravja
 VZDx
 7 KT
 Kakovost v zdravstveni negi
KZN
x
 8 KT
 Zdravstvena nega otroka in mladostnika
 ZNOx
 7 KT
 Zdravstvena nega v gariatrični dejavnosti
ZNG
x
14 KT
 Odprti kurikulum
OK
x
 30 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUDx
 12 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. storitev in zagovor.      (4 KT)