Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva

0232


Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO24 KT
 Matematika
 MAT
 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
 20 KT
 Umetnost UME3 KT
 ZgodovinaZGO
 5 KT
 Geografija GEO 3 KT
 Sociologija/Psihologija
 SOC/PSI 3 KT
 Fizika FIZ6 KT
 Kemija KEM 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ14 KT
 Informatika s tehniškim komuniciranjem
 ITK 6 KT
 Uporaba ITK pri poslovanju
 UIKTP 6 KT
 Upravljanje s programirljivimi napravami
 UPN 8 KT
 Vzdrževanje informacijske strojne opreme
VSO
 7 KT
 Vzdrževanje informacijske programske opreme
VPO
 7 KT
 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 EKI 6 KT
 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 VOS7 KT
 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 NSA
 9 KT
 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
 NPB 7 KT
 Oprema za multimedijsko tehniko
 OMP 8 KT
 Upravljanje IK sistemov
 UIKS 8 KT
 Upravljanje z informacijsko programsko opremo 
UIPO
8 KT
 Odprti kurikulum
 OK 27 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUD 7 KT
 Aktivno državljanstvo
AD 2 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 13 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikuluma,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz računalništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4KT)