TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA.
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO19224 KT
 Matematika
 MAT
192 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
192 20 KT
 Umetnost UME123 KT
 ZgodovinaZGO
52 5 KT
 Geografija GEO32 3 KT
 Sociologija/Psihologija
 SOC/PSI32 3 KT
 Fizika FIZ646 KT
 Kemija KEM32 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 014 KT
 Informatika s tehniškim komuniciranjem
 ITK60 6 KT
 Uporaba ITK pri poslovanju
 UIKTP60 6 KT
 Upravljanje s programirljivimi napravami
 UPN80 8 KT
 Vzdrževanje informacijske strojne opreme
VSO
60 7 KT
 Vzdrževanje informacijske programske opreme
VPO
60 7 KT
 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 EKI60 6 KT
 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 VOS607 KT
 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 NSA
80 9 KT
 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
 NPB60 7 KT
 Oprema za multimedijsko tehniko
 OMT68 8 KT
 Upravljanje IK sistemov
 UIKS68 8 KT
 Upravljanje z informacijsko programsko opremo
UIPO
688 KT
 Elektrotehnika
ELE
60 6 KT
 Izdelava multimedijskih predstavitev
IMP
50 5 KT
 Uporaba mikrokontrolerjev
UMK
40 4 KT
 Robotika
ROB
50 5 KT
 Uporabna matematika
UMAT20 2 KT
 Računalništvo
 RAČ60 6 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUD80 7 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 40
 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz računalništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4KT)