TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA.
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx24 KT
 Matematika
 MAT
x 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
x 20 KT
 Umetnost UMEx3 KT
 ZgodovinaZGO
x 5 KT
 Geografija GEOx
 3 KT
 Sociologija/Psihologija
 SOC/PSIx 3 KT
 Fizika FIZx6 KT
 Kemija KEMx 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZx14 KT
 Informatika s tehniškim komuniciranjem
 ITKx 6 KT
 Uporaba ITK pri poslovanju
 UIKTPx 6 KT
 Upravljanje s programirljivimi napravami
 UPNx 8 KT
 Vzdrževanje informacijske strojne opreme
VSO
x 7 KT
 Vzdrževanje informacijske programske opreme
VPO
x 7 KT
 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 EKIx 6 KT
 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 VOSx7 KT
 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 NSA
x 9 KT
 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
 NPBx 7 KT
 Oprema za multimedijsko tehniko
 OMTx 8 KT
 Upravljanje IK sistemov
 UIKSx 8 KT
 Upravljanje z informacijsko programsko opremo
UIPO
x8 KT
 Elektrotehnika
ELE
x 6 KT
 Izdelava multimedijskih predstavitev
IMP
x
 5 KT
 Uporaba mikrokontrolerjev
UMK
x 4 KT
 Robotika
ROB
x 5 KT
 Uporabna matematika
UMATx 2 KT
 Računalništvo
 RAČx 6 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUDx 7 KT
 Interesne dejavnosti
 IND x
 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz računalništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4KT)