Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

TEHNIK MEHATRONIKE- predmetnik


Ime izobraževalnega programa: TEHNIK MEHATRONIKE
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik mehatronike /tehnica mehatronike

0022 0405 0388


Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO24 KT
 Matematika
 MAT
 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
 20 KT
 Umetnost
 UME3 KT
 ZgodovinaZGO
 5 KT
 Geografija GEO 3 KT
 Sociologija/psihologijo SOC/PSI 3 KT
 Fizika FIZ6 KT
 Kemija KEM 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ14 KT
 Osnove obdelave podatkov
 OOP 4 KT
 Uvod v tehnično komunikacijo
 UTK 4 KT
 Konstruiranje z računalnikom
KOR 4 KT
 Tehnologija materiala
 THM 3 KT
 Mehanski sistemiMES
 6 KT
 Tehnološki postopki in kakovost
TPK 6 KT
 CNC krmiljenje
CNC6 KT
 Robotika
 RBO
 5 KT
 Elektrotehnika v mehatroniki
 ELM 6 KT
 Električni stroji
ELS 6 KT
 Digitalna tehnika
DIT 6 KT
 Pnevmatika in hidravlika
PNH6 KT
 Industrijski krmilniki
 INK7 KT
 Regulacije
REG6 KT
 Industrijska omrežja
 INO4 KT
 Montaža, zagon in vzdrževanje meh. sistemov
MZV4 KT
 Mehatronika v avtomobilizmu
 MVA6 KT
 Odprti kurikulum
 OK24 KT
 Praktično usposabljanje z delom 
 PUD7 KT
 Aktivno državljanstvo
 AD 2 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 13 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikuluma,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)