STROJNI TEHNIK - predmetnik


Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO x24 KT
 Matematika
 MAT
 x 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
 x
 20 KT
 Umetnost
 UME x
3 KT
 ZgodovinaZGO
 x 5 KT
 Geografija GEO x 3 KT
 Sociologija SOC x 3 KT
 Fizika FIZ x6 KT
 Kemija KEM x
 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ x14 KT
 Tehniško komuniciranje
 TK x
 7 KT
 Načrtovanje konstrukcij
 NKO x 6 KT
 Poslovanje in organizacija
 POR x
 3 KT
 Učinkovita raba energije
 URE x
 6 KT
 Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje
LPP
 x
 3 KT
 Delovanje krmilnih in električnih komponent
 DKE x 7 KT
 Obdelava gradiv
 OG x6 KT
 Spajanje gradiv in toplotna obdelava
 SGT
 x 5 KT
 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
 PMP x 8 KT
 Računalniško podprte tehnologije
 RPT x
 8 KT
 Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu
NPP
 x
 8 KT
 Energetski sistemi
ENS
 x
8 KT
 Strojniška mehanika
SM
 x
8 KT
 Strojna obdelava
 STO x6 KT
 Osnove elektrotehnike
 OEL x3 KT
 Temeljna strokovna znanja
 TSZ x16 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD x14 KT
 Interesne dejavnosti
 IND x
 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)