Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

STROJNI TEHNIK - predmetnik


Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica

0022 0405 0388


Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO24 KT
 Matematika
 MAT
 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
 20 KT
 Umetnost
 UME3 KT
 ZgodovinaZGO
 5 KT
 Geografija GEO 3 KT
 Sociologija SOC 3 KT
 Fizika FIZ6 KT
 Kemija KEM 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ14 KT
 Tehniško komuniciranje
 TK 7 KT
 Načrtovanje konstrukcij
 NKO 6 KT
 Poslovanje in organizacija
 POR 3 KT
 Učinkovita raba energije
 URE 6 KT
 Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje
LPP
 3 KT
 Delovanje krmilnih in električnih komponent
 DKE 7 KT
 Obdelava gradiv
 OG6 KT
 Spajanje gradiv in toplotna obdelava
 SGT
 5 KT
 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
 PMP 8 KT
 Računalniško podprte tehnologije
 RPT 8 KT
 Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu
NPP
 8 KT
 Energetski sistemi
ENS
8 KT
 Strojniška mehanika
SM
9 KT
 Avtomatizacija in robotika
 AIR8 KT
 Strojništvo
 OEL15 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD14 KT
 Aktivno državljanstvo
 AD 2 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 13 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)