STROJNI TEHNIK - predmetnik


Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 19224 KT
 Matematika
 MAT
 192 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
192
 20 KT
 Umetnost
 UME12
3 KT
 ZgodovinaZGO
 32 5 KT
 Geografija GEO 32 3 KT
 Sociologija SOC 32 3 KT
 Fizika FIZ 526 KT
 Kemija KEM32
 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 014 KT
 Tehniško komuniciranje
 TK88
 7 KT
 Načrtovanje konstrukcij
 NKO 88 6 KT
 Poslovanje in organizacija
 POR44
 3 KT
 Učinkovita raba energije
 URE88
 6 KT
 Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje
LPP
44
 3 KT
 Delovanje krmilnih in električnih komponent
 DKE 88 7 KT
 Obdelava gradiv
 OG 886 KT
 Spajanje gradiv in toplotna obdelava
 SGT
 60 5 KT
 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
 PMP 80 8 KT
 Računalniško podprte tehnologije
 RPT80
 8 KT
 Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu
NPP
80
 8 KT
 Energetski sistemi
ENS
80
8 KT
 Strojniška mehanika
SM
60
8 KT
 Strojna obdelava
 STO 286 KT
 Osnove elektrotehnike
 OEL 283 KT
 Temeljna strokovna znanja
 TSZ 5616 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD 8014 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)