Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

PREDŠOLSKA VZGOJA - predmetnik


Ime  izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

EIO predšolska vzgoja

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO   24 KT
 Matematika MAT
 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
 20 KT
 Umetnost (1. in 2. sklop)
 UME4 KT
 ZgodovinaZGO
 6 KT
 Geografija GEO 6 KT
 Sociologija SOC 3 KT
 Psihologija PSI3 KT
 Fizika FIZ3 KT
 Kemija KEM 3 KT
 Biologija
 BIO6 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ14 KT
 Veščine sporazumevanja
 VSP 5 KT
 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
 PPP 5 KT
 Razvoj in učenje predšolskega otroka
RUP 6 KT
 Varno in zdravo okolje
 VZO 5 KT
 Kurikulum oddelka v vrtcu
KOV
 6 KT
 Igre za otroke
 IGO 4 KT
 Ustvarjalno izražanje
 USI20 KT
 Matematika za otroke
MAO
 4 KT
 Jezikovno izražanje otrok
 JIO 4 KT
 Naravoslovje za otroke
NAR
 4 KT
 Družboslovje za otroke
DRU
 4 KT
 Informacijsko komunikacijska tehnologija
IKT
4 KT
 Šport za otroke
ŠPO
 6 KT
 Odprti kurikulum
OK
13 KT
 Praktično usposabljanje z delom 
 PUD 20 KT
 Aktivno državljanstvo
 AD2 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 13 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikuluma,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izpitni nastop in zagovor. (4 KT)