LOGISTIČNI TEHNIK - predmetnik

ime izobraževalnega programa: logistični tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 19224 KT
 Matematika
 MAT
 192 20 KT
 Tuji jezik IANG/NEM
192
 20 KT
  Tuji jezik II
 TJ II.
96
10 KT
Umetnost
UME
 12 3 KT
 ZgodovinaZGO
 52 5 KT
 Geografija GEO 32 3 KT
 Psihologija/Sociologija PSI/SOC 28 3 KT
 Fizika FIZ 646 KT
 Kemija KEM32
 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 014 KT
Tehnologija blagovnih tokov
 TBT80 11 KT
 Tehnologija komuniciranja
 TKO80 11 KT
 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
 PGP56 
 8 KT
Transportna sredstva
 TSR84 12 KT
 Logistika tovornih tokov
LTT
192
 24 KT
 Mednarodna blagovna menjava
 MBM 70 10 KT
Odprti del kurikulaOK20829 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 DEP 80 6 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz logistike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)