LOGISTIČNI TEHNIK - predmetnik

ime izobraževalnega programa: logistični tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO x24 KT
 Matematika
 MAT
x 20 KT
 Tuji jezik IANG/NEM
x 20 KT
  Tuji jezik II
 TJ II.
x10 KT
Umetnost
UME
x 3 KT
 ZgodovinaZGO
 x 5 KT
 Geografija GEO x 3 KT
 Psihologija/Sociologija PSI/SOC x 3 KT
 Fizika FIZ x6 KT
 Kemija KEMx 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ x14 KT
Tehnologija blagovnih tokov
 TBTx 11 KT
 Tehnologija komuniciranja
 TKOx 11 KT
 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
 PGP
 8 KT
Transportna sredstva
 TSRx 12 KT
 Logistika tovornih tokov
LTT
x 24 KT
 Mednarodna blagovna menjava
 MBM x 10 KT
Odprti del kurikulaOKx29 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 DEP x 6 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz logistike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)