LESARSKI TEHNIK - predmetnik

ime izobraževalnega programa: gradbeni tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO x24 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 x 20 KT
 MatematikaMAT
x 19 KT
 Umetnost UMEx3 KT
 ZgodovinaZGO
x 5 KT
 Geografija GEO x 3 KT
 Sociologija SOC x 3 KT
 Fizika FIZ x6 KT
 Kemija KEMx 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ x14 KT
Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika
 TKRx 5 KT
 Les in lastnosti lesa
 LEL x 6 KT
 Tehnologija obdelave z varstvom pri delu
 TOVx 7 KT
 Konstruiranje lesnih sklopov
 KLSx 4 KT
 Materiali v lesarstvu
MAL
x 6 KT
 Mehanska obdelava lesa
 MOL x 11 KT
 Lesnoobdelovalni stroji
 LOSx7 KT
 Konstruiranje pohištva
KOP
 x 10 KT
 Tehnološki procesi v lesarstvu
 TPL x 4 KT
 Proizvodna tehnika
 PREx 4 KT
 Podjetje in priprava dela
 PPDx 5 KT
Projektiranje
PRO
x11 KT
 Ekonomika proizvodnih procesov
EPP
x 3 KT
 Opremljanje interierjev
 OIN x3 KT
 Matematika v lesarstvu
 MVLx5 KT
Žagarstvo in sušenjeŽISx8 KT
 Računalniško kostruiranje
 RKO x 7 KT
 CNC tehnologija v lesarstvu
 CNCx10  KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 DEP x 6 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz lesarstva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek in zagovor.       (4 KT)