LESARSKI TEHNIK - predmetnik

ime izobraževalnega programa: gradbeni tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 19224 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 192 20 KT
 MatematikaMAT
192
 19 KT
 Umetnost UME12
3 KT
 ZgodovinaZGO
 52 5 KT
 Geografija GEO 32 3 KT
 Sociologija SOC 28 3 KT
 Fizika FIZ 646 KT
 Kemija KEM32
 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 014 KT
Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika
 TKR36 5 KT
 Les in lastnosti lesa
 LEL 40 6 KT
 Tehnologija obdelave z varstvom pri delu
 TOV52 7 KT
 Konstruiranje lesnih sklopov
 KLS32 4 KT
 Materiali v lesarstvu
MAL
40 6 KT
 Mehanska obdelava lesa
 MOL 80 11 KT
 Lesnoobdelovalni stroji
 LOS 527 KT
 Konstruiranje pohištva
KOP
 70 10 KT
 Tehnološki procesi v lesarstvu
 TPL 32 4 KT
 Proizvodna tehnika
 PRE32 4 KT
 Podjetje in priprava dela
 PPD36 5 KT
Projektiranje
PRO
8011 KT
 Ekonomika proizvodnih procesov
EPP
28 3 KT
 Opremljanje interierjev
 OIN 283 KT
 Matematika v lesarstvu
 MVL 285 KT
Žagarstvo in sušenjeŽIS328 KT
 Računalniško kostruiranje
 RKO 36 7 KT
 CNC tehnologija v lesarstvu
 CNC 6410  KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 DEP 80 6 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz lesarstva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek in zagovor.       (4 KT)