KOZMETIČNI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: KOZMETIČNI TEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 19224 KT
 Matematika MAT
 192 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
192
 20 KT
 Umetnost UME12
3 KT
 ZgodovinaZGO
 40 5 KT
 GeografijaGEO
 20 3 KT
 Psihologija PSI 20
3 KT
 Fizika FIZ 323 KT
 Kemija KEM32
3 KT
 Biologija
BIO32
 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZ 0
 14 KT
 Somatologija
SOM
60
 9 KT
 Koža in bolezni kože
 KBK40
 6 KT
 Varovanje zdravja
 VAZ56
 8 KT
 Splošna kozmetologija
SKO
64
 9 KT
 Kozmetični izdelki
 KOI90
 10 KT
 Kozmetična nega obraza
KNO
120
15 KT
 Kozmetična nega telesa
KNT
 11012 KT
 Podjetništvo
POD
64
 8 KT
 Ličenje
LIČ
40
 5 KT
 Odprti kurikul
 OK
236
 28 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD 120 12 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40
 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz kozmetike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. storitev in zagovor.      (4 KT)