KEMIJSKI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: KEMIJSKITEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/kemijska tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 19224 KT
Matematika
 MAT
 192 19 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
ANG / NEM
192
 20 KT
 Umetnost UME12
3 KT
 ZgodovinaZGO
 52 5 KT
 Sociologija SOC 28 3 KT
 Psihologija PSI 28 3 KT
 Fizika FIZ 646 KT
 Biologija
BIO20
 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZ0
 14 KT
 Splošna in anorganska kemija
SAK80 7 KT
 Fizikalna kemija
 FIK80
 9 KT
 Organska kemija
 OKE104  
 9 KT
 Kemijsko računstvo
KER
40
 4 KT
 Laboratorijska in analizna tehnika
 LAT 200 17 KT
 Kemijska tehnika
 KET 80
12 KT
 Tehniško varstvo okolja
TVO
 32 3 KT
 Kemijska informatika
 KIN 32 4 KT
 Podjetništvo in trženje
POT32
 3 KT
 Materiali
 MAL32
 4 KT
 Kemijski tehnološki procesi
KTP
96
14 KT
 Upravljanje naprav in procesov v industriji
UNP
32
3 KT
 Informatika
INF
32
5 KT
 Zdravstvena vzgoja
ZVZ
16
3 KT
 Biotehnologija
BTH
64
 10 KT
 Strokovna dokumentacija in logistika
SDL
32
 4 KT
 Drugi tuji jezik
 TJ II.
 32 4 KT
 Kemija v okolju
 KVO 16 4 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 PUD 88 6 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz kemije,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.      (4 KT)