KEMIJSKI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: KEMIJSKITEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/kemijska tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO x24 KT
Matematika
 MAT
 x 19 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
ANG / NEM
x 20 KT
 Umetnost UMEx3 KT
 ZgodovinaZGO
 x 5 KT
 Sociologija SOC x 3 KT
 Psihologija PSI x 3 KT
 Fizika FIZ x6 KT
 Biologija
BIOx 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZx 14 KT
 Splošna in anorganska kemija
SAKx 7 KT
 Fizikalna kemija
 FIKx 9 KT
 Organska kemija
 OKEx  
 9 KT
 Kemijsko računstvo
KER
x 4 KT
 Laboratorijska in analizna tehnika
 LAT x 17 KT
 Kemijska tehnika
 KETx
12 KT
 Tehniško varstvo okolja
TVO
 x 3 KT
 Kemijska informatika
 KIN x 4 KT
 Podjetništvo in trženje
POTx 3 KT
 Materiali
 MALx 4 KT
 Kemijski tehnološki procesi
KTP
x14 KT
 Upravljanje naprav in procesov v industriji
UNP
x3 KT
 Informatika
INF
x5 KT
 Zdravstvena vzgoja
ZVZ
x3 KT
 Biotehnologija
BTH
x 10 KT
 Strokovna dokumentacija in logistika
SDL
x 4 KT
 Drugi tuji jezik
 TJ II.
 x 4 KT
 Kemija v okolju
 KVO x 4 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 PUD x 6 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz kemije,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.      (4 KT)