Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

GRADBENI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: GRADBENI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO24 KT
 Matematika MAT
 20 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM 20 KT
 Umetnost UME3 KT
 ZgodovinaZGO
 5 KT
 Geografija GEO 3 KT
 Sociologija/Psihologija SOC/PSI 3 KT
 Fizika FIZ7 KT
 Kemija KEM 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ14 KT
 Stavbarstvo
 STA 22 KT
 Gradbeni inženirski objekti
 GIO 14 KT
 Gradbena mehanika
 GME 16 KT
 Kalkulacije
 KAL 8 KT
 Geodezija v gradbeništvu
GED
 3 KT
 Osnove projektiranja
 OPR 15 KT
 Projektiranje stavb
 PRS3 KT
 Priprava in vodenje gradbenih del 
PRI
 3 KT
 Odprti kurikulum
 OK 27 KT
 Praktično usposabljanje z delom           
 PUD 8 KT
 Aktivno državljanstvo         
 AKD 2 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 13 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikuluma,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz graditve objektov,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek in zagovor.       (4 KT)