GRADBENI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: gradbeni tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 19224 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 192 20 KT
 MatematikaMAT
192
 20 KT
 Umetnost UME12
3 KT
 ZgodovinaZGO
 52 5 KT
 Geografija GEO 32 3 KT
 Sociologija SOC 28 3 KT
 Fizika FIZ 967 KT
 Kemija KEM32
 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 014 KT
 Stavbarstvo
 STA148 22 KT
 Gradbeni inženirski objekti
 GIO 96 14 KT
 Gradbena mehanika
 GME112 16 KT
 Kalkulacije
 KAL56 8 KT
 Geodezija v gradbeništvu
GED
28 3 KT
 Osnove projektiranja
 OPR 100 15 KT
 Projektiranje stavb
 PRS 283 KT
 Priprava in vodenje gradbenih del 
PRI
 28 3 KT
 Odprti del kurikula
 OK 239 28 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 DEP 80 8 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz graditve objektov,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek in zagovor.       (4 KT)