GRADBENI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: gradbeni tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO x24 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 x 20 KT
 MatematikaMAT
x 20 KT
 Umetnost UMEx3 KT
 ZgodovinaZGO
 x 5 KT
 Geografija GEO x 3 KT
 Sociologija SOC x 3 KT
 Fizika FIZ x7 KT
 Kemija KEMx 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ x14 KT
 Stavbarstvo
 STAx 22 KT
 Gradbeni inženirski objekti
 GIO x 14 KT
 Gradbena mehanika
 GMEx 16 KT
 Kalkulacije
 KALx 8 KT
 Geodezija v gradbeništvu
GED
x 3 KT
 Osnove projektiranja
 OPR x 15 KT
 Projektiranje stavb
 PRS x3 KT
 Priprava in vodenje gradbenih del 
PRI
 x 3 KT
 Odprti del kurikula
 OK x 28 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 DEP x 8 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz graditve objektov,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek in zagovor.       (4 KT)