FARMACEVTSKI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: FARMACEVTSKI TEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx24 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 x 20 KT
 MatematikaMAT
x
 19 KT
 Umetnost UMEx
3 KT
 ZgodovinaZGO
x 5 KT
 Psihologija PSIx 3 KT
 Sociologija SOCx 3 KT
 Fizika FIZx7 KT
 Kemija KEMx
 9 KT
 Biologija
BIOx
 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZx
 14 KT
 Zdravstvena vzgoja
ZDVx 3 KT
 Anatomija in fiziologija
 ANFx
 5 KT
 Mikrobiologija in epidemiologija
 MBEx
 5 KT
 Laboratorijsko delo v farmaciji
LDF
x
 5 KT
 Zdravila
 ZDRx 14 KT
 Oblikovanje zdravil
 OZDx
 12 KT
 Analiza zdravil
AZD
x  9 KT
 Rastlinske droge in naravne spojine
 RDNx 15 KT
 Izdajanje zdravil v lekarni in specializirani prodajalni
IIL
x
 5 KT
 Informatika
 INFx
 5 KT
 Biologija za farmacevte
BIF
x
 3 KT
 Kemija za farmacevte
KEF
x
 3 KT
 Podjetništvo
PODx 3 KT
 Farmacija
 FARx12 KT
 Drugi tuji jezik
 TJ II.
x 5 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 PUDx 8 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz farmacije,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.      (4 KT)