FARMACEVTSKI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: FARMACEVTSKI TEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 19224 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 192 20 KT
 MatematikaMAT
192
 19 KT
 Umetnost UME12
3 KT
 ZgodovinaZGO
 52 5 KT
 Psihologija PSI 28 3 KT
 Sociologija SOC 28 3 KT
 Fizika FIZ 647 KT
 Kemija KEM80
 9 KT
 Biologija
BIO32
 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZ0
 14 KT
 Zdravstvena vzgoja
ZDV32 3 KT
 Anatomija in fiziologija
 ANF40
 5 KT
 Mikrobiologija in epidemiologija
 MBE40
 5 KT
 Laboratorijsko delo v farmaciji
LDF
56
 5 KT
 Zdravila
 ZDR 120 14 KT
 Oblikovanje zdravil
 OZD 132
 12 KT
 Analiza zdravil
AZD
112  9 KT
 Rastlinske droge in naravne spojine
 RDN 112 15 KT
 Izdajanje zdravil v lekarni in specializirani prodajalni
IIL
60
 5 KT
 Informatika
 INF32
 5 KT
 Biologija za farmacevte
BIF
24
 3 KT
 Kemija za farmacevte
KEF
32
 3 KT
 Komunikacija in bonton
 KOB 32 3 KT
 Farmacija
 FAR 8012 KT
 Drugi tuji jezik
 TJ II.
 40 5 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 PUD 88 8 KT
 Interesne dejavnosti
 IND0 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz farmacije,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.      (4 KT)