Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

ELEKTROTEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

0232

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO24 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
ANG/NEM
 20 KT
 UmetnostUME
 3 KT
 Matematika MAT19 KT
 ZgodovinaZGO
 5 KT
 Geografija GEO 3 KT
 Sociologija/Psihologija SOC/PSI 3 KT
 Fizika FIZ6 KT
 Kemija KEM 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ14 KT
 Informatika s tehniškim komuniciranjem
 ITK 6 KT
 Uporaba ITK pri poslovanju
 UIKTP 6 KT
 Upravljanje s programirljivimi napravami
 UPN 8 KT
 Izdelava osnovnih vezij
 IOV 10 KT
 Načrtovanje in priklopi električnih naprav
NPN
 10 KT
 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 EKI 6 KT
 Uporaba regulacij
 URE8 KT
 Uporaba mikoprocesorskih naprav
UMN
 8 KT
 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev
 NAP 8 KT
 Zajemanje in obdelava procesnih veličin
 ZPV 8 KT
 Prenos in zapis informacij
 PZI 8 KT
Osnove elektrotehnike
OET
8 KT
 Izdelava multimedijskih predstavitev
IMP
 3 KT
 Praktično programiranje
 PRG8 KT
 Elektromotorni pogoni
 EMP 5 KT
 Projektiranje električnih inštalacij
PEI
 3 KT
 Uporabna matematika
 UMAT 2 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUD 7 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)