Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

ELEKTROTEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

0232

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO24 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
ANG/NEM
 20 KT
 MatematikaMAT19 KT
 UmetnostUME3 KT
 ZgodovinaZGO
 5 KT
 Geografija GEO 3 KT
 Sociologija/Psihologija SOC/PSI 3 KT
 Fizika FIZ6 KT
 Kemija KEM 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ14 KT
 Informacijske tehnologije in podjetništvo      
 ITP 7 KT
 Elektrotehnika 1
ELE 1 10 KT
 Elektrotehnika 2
 ELE 2 10 KT
 Programirljive naprave
 PRN 10 KT
 Elektronski elementi in vezja
EEV
 7 KT
 Merjenje v elektrotehniki
 MEL 7 KT
 Električne in komunikacijske inštalacije
 EKI7 KT
 Regulacije
REG
 7 KT
 Mikroprocesorske naprave
 MPN 7 KT
 Avtomatizirani postroji
 AVP 7 KT
 Obdelava in prenos podatkov
 OPP 7 KT
 Odprti kurikulum
 OK23 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUD 12 KT
 Aktivno državljanstvo
AD 2 KT
 Interesne dejavnosti
 IND 13 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikuluma,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)