ELEKTROTEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx24 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
ANG/NEM
x
 20 KT
 UmetnostUME
x
 3 KT
 Matematika MATx
19 KT
 ZgodovinaZGO
x 5 KT
 Geografija GEOx 3 KT
 Sociologija/Psihologija SOC/PSIx 3 KT
 Fizika FIZx6 KT
 Kemija KEMx
 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZx14 KT
 Informatika s tehniškim komuniciranjem
 ITKx
 6 KT
 Uporaba ITK pri poslovanju
 UIKTPx 6 KT
 Upravljanje s programirljivimi napravami
 UPNx
 8 KT
 Izdelava osnovnih vezij
 IOVx
 10 KT
 Načrtovanje in priklopi električnih naprav
NPN
x
 10 KT
 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 EKIx 6 KT
 Uporaba regulacij
 UREx8 KT
 Uporaba mikoprocesorskih naprav
UMN
x 8 KT
 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev
 NAPx 8 KT
 Zajemanje in obdelava procesnih veličin
 ZPVx
 8 KT
 Prenos in zapis informacij
 PZIx
 8 KT
Osnove elektrotehnike
OET
x
8 KT
 Izdelava multimedijskih predstavitev
IMP
x
 3 KT
 Praktično programiranje
 PRGx8 KT
 Elektromotorni pogoni
 EMPx 5 KT
 Projektiranje električnih inštalacij
PEI
x
 3 KT
 Uporabna matematika
 UMAT x 2 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUDx 7 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)