ELEKTROTEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje sli nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 19224 KT
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 192 20 KT
 UmetnostUME
12
 3 KT
 Matematika MAT192
19 KT
 ZgodovinaZGO
 52 5 KT
 Geografija GEO 32 3 KT
 Sociologija/Psihologija SOC/PSI 32 3 KT
 Fizika FIZ 646 KT
 Kemija KEM32
 3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 014 KT
 Informatika s tehniškim komuniciranjem
 ITK60
 6 KT
 Uporaba ITK pri poslovanju
 UIKTP 60 6 KT
 Upravljanje s programirljivimi napravami
 UPN80
 8 KT
 Izdelava osnovnih vezij
 IOV80
 10 KT
 Načrtovanje in priklopi električnih naprav
NPN
80
 10 KT
 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
 EKI 60 6 KT
 Uporaba regulacij
 URE 808 KT
 Uporaba mikoprocesorskih naprav
UMN
 80 8 KT
 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev
 NAP 80 8 KT
 Zajemanje in obdelava procesnih veličin
 ZPV80
 8 KT
 Prenos in zapis informacij
 PZI60
 8 KT
Osnove elektrotehnike
OET
72
8 KT
 Izdelava multimedijskih predstavitev
IMP
44
 3 KT
 Praktično programiranje
 PRG 808 KT
 Elektromotorni pogoni
 EMP 40 5 KT
 Projektiranje električnih inštalacij
 PEI 40 3 KT
 Uporabna matematika
 UMAT 20 2 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUD 80 7 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)