TESAR - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TESAR.
Naziv strokovne izobrazbe: tesar/tesarka.

Trajanje izobraževanja: Tri leta za udeležence s končano osnovno šolo, za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO108
12 KT
 Matematika
MAT
96
 12 KT
 Tuji jezik - angleščina /nemščina
ANG/NEM
80
 9 KT
 Umetnost UME16
2 KT
 NaravoslovjeNAR
62
 6 KT
 Družboslovje DRU62
 6 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ0
7 KT
 Gradbeništvo
 obvezno84
 10 KT
 Osnovna gradbena tehnologija
 obvezno56
 8 KT
 Strokovno risanje
 obvezno24
 4 KT
 Tesarstvo
 obvezno96
 22 KT
 Izolacije
izbirno
28
 4 KT
 Betonska in AB dela
 izbirno28
 4 KT
 Odprti kurikulum
 OK92
 26 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD465
40 KT
 Interesne dejavnosti
 IND30
 6 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljen zaključni izpit, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (2 KT)