OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR.
Naziv strokovne izobrazbe: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjar.

Trajanje izobraževanja: Tri leta za udeležence s končano osnovno šolo, za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx12 KT
 Matematika
MAT
x 12 KT
 Tuji jezik - angleščina /nemščina
ANG/NEM
x 9 KT
 Umetnost UMEx2 KT
 NaravoslovjeNAR
x 6 KT
 Družboslovje DRUx 6 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZx7 KT
 Tehniško komuniciranje v poklicu
 obveznox 4 KT
 Materiali in obdelave v poklicu
 obveznox 3 KT
 Elementi konstrukcij
 obveznox 3 KT
 Organizacija in poslovanje
 obveznox 3 KT
 Osnove oblikovanja materialov
obvezno
x
 5 KT
 CNC programiranje
 obveznox
 5 KT
 Avtomatizacija strojev in naprav
 obveznox
 5 KT
 Oblikovanje materialov
 izbirnox
12 KT
 Orodja in naprave za množično proizvodnjo
 izbirnox
 12 KT
 Odprti kurikulum
 OKx
 26 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUDx
40 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx
 7 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljen zaključni izpit, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. izdelek oz. storitev in zagovor.       (2 KT)