BOLNIČAR-NEGOVALEC - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: BOLNIČAR-NEGOVALEC.
Naziv strokovne izobrazbe: bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka.

Trajanje izobraževanja: Tri leta za udeležence s končano osnovno šolo, za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
Število ur
Število KT
 Slovenščinax
12 KT
 Matematika
x
 12 KT
 Tuji jezik - angleščina /nemščina
x
 9 KT
 Umetnostx
2 KT
 Družboslovjex
 6 KT
 Naravoslovjex
 6 KT
 Športna vzgoja
x
7 KT
 Nega in oskrba
x
 32 KT
 Varovanje zdravja in okolja
x
 8 KT
 Etika in komunikacija
x
 8 KT
 Gospodinjstvo
x
 4 KT
 Odprti kurikulum
x
 30 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
x
 36 KT
 Interesne dejavnosti
x
 7 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljen zaključni izpit, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. storitev in zagovor.       (2 KT)