ZDRAVSTVENA NEGA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA.
Naziv strokovne izobrazbe: srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv poklicne izobrazbe:
  • bolničar-negovalec ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx
13 KT
 Matematika
 MAT
x
 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
x
 13 KT
 Umetnost UMEx
2 KT
 ZgodovinaZGO
x
 2 KT
 Sociologija SOCx
 2 KT
 Psihologija PSIx
2 KT
 Fizika FIZx
2 KT
 Kemija KEMx
2 KT
 Biologija
BIOx
 2 KT
 Informatika
INF
x
 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZx
 7 KT
 Zdravstvena nega pacienta
ZNPx
 13 KT
 Anatomija in fiziologija
 ANFx
 3 KT
 Zdravstvena nega otroka in mladostnika
 ZNOx
 7 KT
 Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti
ZNG
x
10 KT
 Odprti kurikulum
 OK
x
 13 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUDx
 6 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx
 4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. storitev in zagovor.      (4 KT)