ZDRAVSTVENA NEGA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA.
Naziv strokovne izobrazbe: srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv poklicne izobrazbe:
  • bolničar-negovalec ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO96
13 KT
 Matematika
 MAT
 96 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
96
 13 KT
 Umetnost UME12
2 KT
 ZgodovinaZGO
 20 2 KT
 Sociologija SOC 16 2 KT
 Psihologija PSI 242 KT
 Fizika FIZ 282 KT
 Kemija KEM32
2 KT
 Biologija
BIO32
 2 KT
 Informatika
INF
 32
 3 KT
 Športna vzgoja
ŠVZ0
 7 KT
 Zdravstvena nega pacienta
ZNP164
 13 KT
 Anatomija in fiziologija
 ANF64
 3 KT
 Zdravstvena nega otroka in mladostnika
 ZNO32
 7 KT
 Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti
ZNG
 32
10 KT
 Odprti kurikulum
 OK
144
 13 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD0
 6 KT
 Interesne dejavnosti
 IND20
 4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. storitev in zagovor.      (4 KT)