TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA.
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
  • elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater,  avtoserviser, avtomehanik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali
  • pridobil enekovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO9613 KT
 Matematika
 MAT
96 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
9613 KT
 Umetnost
 UME122 KT
 ZgodovinaZGO
20 2 KT
 Geografija GEO20 2 KT
 Sociologija / Psihologija SOC/PSI32 2 KT
 Fizika FIZ404 KT
 Kemija KEM20 2 KT
Informatika
INF
323 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ07 KT
 Razvoj spletnih aplikacij
 RSA80 8 KT
 Vzpostavitev omrežnih servisov
 VOS52 6 KT
 Oprema za multimedijsko tehniko *
 OMT80 8 KT
 Upravljanje IK sistemov *
 UIKS808 KT
 Upravljanje z informacijsko programsko opremo *
 UIPO80 8 KT
 Napredna uporaba podatkovnih baz*
 NUPB80 8 KT
 Računalništvo 1
RAČ 160 5 KT
 Računalništvo 2
 RAČ 232 3 KT
 Računalništvo 3
 RAČ 332 3 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD403 KT
 Interesne dejavnosti
 IND204 KT


Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz računalništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)