TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA.
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
  • elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater,  avtoserviser, avtomehanik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali
  • pridobil enekovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx13 KT
 Matematika
 MAT
x 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
x13 KT
 Umetnost
 UMEx2 KT
 ZgodovinaZGO
x 2 KT
 Geografija GEOx 2 KT
 Sociologija / Psihologija SOC/PSIx 2 KT
 Fizika FIZx4 KT
 Kemija KEMx 2 KT
Informatika
INF
x3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZx7 KT
 Razvoj spletnih aplikacij
 RSAx 8 KT
 Vzpostavitev omrežnih servisov
 VOSx 6 KT
 Oprema za multimedijsko tehniko *
 OMTx 8 KT
 Upravljanje IK sistemov *
 UIKSx8 KT
 Upravljanje z informacijsko programsko opremo *
 UIPOx 8 KT
 Napredna uporaba podatkovnih baz*
 NUPBx 8 KT
 Računalništvo 1
RAČ 1
x
 5 KT
 Računalništvo 2
 RAČ 2x 3 KT
 Računalništvo 3
 RAČ 3x 3 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUDx3 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx4 KT


Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz računalništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)