TEHNIK MEHATRONIKE - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK MEHATRONIKE.
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:
  • mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin - orodjar, strojni mehenik, finomehanik, instalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik ali
  • pridobil enekovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO
13 KT
 Matematika
 MAT

 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM

13 KT
 Umetnost
 UME
2 KT
 ZgodovinaZGO

 2 KT
 Geografija GEO
 2 KT
 Sociologija SOC
 2 KT
 Fizika FIZ
4 KT
 Kemija KEM
 2 KT
Informatika
INF

3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ
7 KT
 Tehniško sporazumevanje
 obvezno
 2 KT
 Tehnološki procesi
 obvezno
 2 KT
 Mehatronika
 obvezno
 15 KT
 Informacijski sistemi
 obvezno
7 KT
 Krmilno-regulacijski sistemi
 obvezno
 10 KT
 Odprti kurikuluk
 OK
 12 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 DEP
4 KT
 Interesne dejavnosti
 IND
4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz mehatronike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)