Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

TEHNIK MEHATRONIKE - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK MEHATRONIKE
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:
  • mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin - orodjar, strojni mehenik, finomehanik, instalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik ali
  • pridobil enekovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo KT
 Slovenščina SLO13 KT
 Matematika
 MAT
 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
13 KT
 Umetnost
 UME2 KT
 ZgodovinaZGO
 2 KT
 Geografija GEO 2 KT
 Sociologija SOC 2 KT
 Fizika FIZ4 KT
 Kemija KEM 2 KT
Informatika
INF
3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ7 KT
 Tehniško sporazumevanje
 obvezno 2 KT
 Tehnološki procesi
 obvezno 2 KT
 Mehatronika
 obvezno 15 KT
 Informacijski sistemi
 obvezno7 KT
 Krmilno-regulacijski sistemi
 obvezno 10 KT
 Odprti kurikuluk
 OK 12 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 DEP4 KT
 Interesne dejavnosti
 IND4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz mehatronike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)