STROJNI TEHNIK - predmetnik

Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
  • avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelevalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik rudar ali
  • pridobil enekovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 9613 KT
 Matematika
 MAT
 96 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
96
13 KT
 Umetnost
 UME12
2 KT
 ZgodovinaZGO
 20 2 KT
 Geografija GEO 20 2 KT
 Sociologija SOC 20 2 KT
 Fizika FIZ 282 KT
 Kemija KEM20
 2 KT
 Biologija
 BIO 202 KT
Informatika
INF
32
3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 07 KT
 Načrtovanje konstrukcij
 NKO 60 6 KT
 Poslovanje in organizacija
 POR32
 3 KT
 Učinkovita raba energije
 URE60
 6 KT
 Obdelava gradiv
 OG 606 KT
 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
 PMP 60 8 KT
 Računalniško podprte tehnologije
 RPT60
 8 KT
 Strojniška mehanika
SM
40
3 KT
 Osnove CNC programiranja
 CNC 403 KT
 Osnove krmilne tehnike
OKT
 486 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD 403 KT
 Interesne dejavnosti
 IND204 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)