STROJNI TEHNIK - predmetnik

Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
  • avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelevalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik rudar ali
  • pridobil enekovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO x13 KT
 Matematika
 MAT
 x 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
 x
13 KT
 Umetnost
 UME x
2 KT
 ZgodovinaZGO
 x
 2 KT
 Geografija GEO x
 2 KT
 Sociologija SOC x 2 KT
 Fizika FIZ x2 KT
 Kemija KEM x
 2 KT
 Biologija
 BIO x2 KT
Informatika
INF
 x
3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ x7 KT
 Načrtovanje konstrukcij
 NKO x 6 KT
 Poslovanje in organizacija
 POR x
 3 KT
 Učinkovita raba energije
 URE x
 6 KT
 Obdelava gradiv
 OG x
6 KT
 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
 PMP x 8 KT
 Računalniško podprte tehnologije
 RPT x
 8 KT
 Strojniška mehanika
SM
 x
3 KT
 Osnove CNC programiranja
 CNC x3 KT
 Osnove krmilne tehnike
OKT
 x6 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD x3 KT
 Interesne dejavnosti
 IND x
4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)